Sign In

Hoạt động khảo sát, giám sát >> Văn hóa - Xã hội

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát tại huyện Văn Yên

14/10/2021 04:10:42 Xem cỡ chữ Google
HĐND - Tiếp tục chương trình giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 38/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 và Nghị quyết số 23/2020/NQ-HĐND ngày 04/7/2020 của HĐND tỉnhquy định mức chi đối với một số nội dung: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; đảm bảo trật tự ATGT; hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Uỷ ban MTTQ Việt Nam và các Tổ chức chính trị - xã hội; đảm bảo hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban tư vấn thuộc Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện; quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi. Ngày 13/10/2021, Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh Yên Bái do bà Triệu Thị Bình - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát tại xã Xuân Ái và xã Yên Thái, huyện Văn Yên.

Đồng chí Triệu Thị Bình - Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với UBND huyện Văn Yên và xã Yên Thái

Làm việc với đoàn giám sát, về phía huyện Văn Yên có đồng chí Lã Thị Liền - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên; lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch; Ban đại diện Hội người cao tuổi huyện; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

Để kịp thời triển khai các nội dung của nghị quyết, các văn bản hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện Văn Yên đã xây dựng và ban hành các văn bản thực hiện, cân đối, giao dự toán kinh phí từ đầu năm thực hiện các nội dung của nghị quyết và theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. Đối với việc thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, năm 2019 Ủy ban nhân dânhuyện tổ chức 04 lớp bồi dưỡng tại huyện cho 576 lượt học viên, với tổng kinh phí 544,8 triệu đồng, gồm các lớp: Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cho 46 học viên; kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin theo chuẩn Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cho 35 học viên; bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, kỹ năng hoạt động cho trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phốvới tổng số 172 học viên; các lớp gặp mặt, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho 323 cán bộ không chuyên trách thôn, tổ dân phố sau sắp xếp, kiện toàn. Năm 2020, 2021 cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn, cập nhật kiến thức do tỉnh tổ chức.

Về hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông huyện Văn Yên được tỉnh bố trí dự toán trên 2,8 tỷ đồng, đến nay đã sử dụng trên 2,8 tỷ đồng. Qua giám sát cho thấy Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo, điều hành có hiệu quả công tác đảm bảo an toàn giao thông, cơ bản tình trạng tai nạn giao thông trên địa bàn huyện được kiềm chế, số vụ tai nạn và số người chết năm sau đều giảm so với cùng kỳ năm trước; trong việc thực hiện giám sát, phản biện xã hội Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã thực hiện 76 lượt cuộc giám sát. Thực hiện chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi trên 3.642 lượt người, với tổng kinh phí thực hiện trên 1,7 tỷ đồng.                               

Trong chương trình giám sát, đoàn đã đến giám sát thực tế tại xã Xuân Ái và Yên Thái, từ năm 2019 đến 6 tháng đầu năm 2021 các xã đã triển khai có hiệu quả các nội dung của nghị quyết, xây dựng chương trình, kế hoạch hằng năm. Qua đó xã Xuân Ái đã thực hiện 4 cuộc giám sát, tổng kinh phí đã chi gần 12 triệu đồng. Số người cao tuổi được chúc thọ, mừng thọ đạt trên 183 người với kinh phí thực hiện 93 triệu đồng. Xã Yên Thái đã thực hiện 5 cuộc giám sát, tổng kinh phí đã chi gần 8 triệu đồng. Số người cao tuổi được chúc thọ, mừng thọ đạt trên 200 người với kinh phí thực hiện 86,4 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi giám sát, bà Triệu Thị Bình - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã đánh giá cao việc triển khai thực hiện theo nghị quyết số 38 và Nghị quyết số 23 của huyện Văn Yên; ban hành đầy đủ các văn bản triển khai, thực hiện tốt việc bố trí, sử dụng kinh phí theo quy định; thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện và báo cáo kết quả kịp thời.

Đề nghị huyện Văn Yên tiếp tục thực hiện tốt nội dung của nghị quyết; quản lý sử dụng dự toán kinh phí được giao đảm bảo qui định nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nghị quyết. Hằng năm cần rà soát danh sách, số lượng người cao tuổi trên địa bàn thuộc các độ tuổi mừng thọ, cần lưu ý số người không tham gia tổ chức Hội tránh để sót đối tượng. Tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục luật an toàn giao thông. Tăng cường kiểm tra,giám sát xử lý vi phạm. Đối với một số kiến nghị của huyện Văn Yên, Đoàn giám sát  nghiêm túc tiếp thu, gửi các cơ quan chức năng xem xét giải quyết./.

Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h