Sign In

Hoạt động HĐND cấp huyện >> Văn hóa - Xã hội

HĐND các cấp huyện Trạm Tấu nâng cao hiệu quả các mặt hoạt động

13/04/2023

Sau hơn một năm thực hiện Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2021-2026, cho thấy HĐND các cấp ở huyện Trạm Tấu đã nỗ lực và hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ, yêu cầu đề ra, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

HĐND huyện Trạm Tấu giám sát việc triển khai thực hiện chi trả chế độ, chính sách cho giáo viên, học sinh của các đơn vị trường học trên địa bàn

08/11/2022

HĐND - Vừa qua, Đoàn giám sát HĐND huyện Trạm Tấu đã đi giám sát việc triển khai thực hiện chi trả chế độ, chính sách cho giáo viên, học sinh của các đơn vị trường học trên địa bàn huyện.

Khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng hoạt động HĐND cấp xã trên địa bàn huyện Trạm Tấu

26/10/2022

HĐND - Ngày 25/10, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng hoạt động HĐND cấp xã trên địa bàn huyện Trạm Tấu.

Văn Yên: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND

22/09/2022

HĐND - Với quyết tâm tiên phong trong chuyển đổi số, nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND huyện Văn Yên đã có những bước đi cụ thể trong lộ trình chuyển đổi số và đạt được những kết quả nổi bật.

Xã đầu tiên ở Yên Bái họp HĐND "không giấy"

02/08/2022

Thị trấn Mậu A (Văn Yên, Yên Bái) là đơn vị cấp xã đầu tiên của tỉnh Yên Bái thực hiện thí điểm việc sử dụng máy tính xách tay, iPad và các thiết bị số khác để hiển thị các nội dung thay vì phải in ra giấy như trước đây.

Một số kết quả hoạt động của HĐND huyện Trạm Tấu

25/01/2022

HĐND - Từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay, Hội đồng nhân dân huyện Trạm Tấu đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đạt kết quả bước đầu đáng ghi nhận.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h