Sign In

Hoạt động khảo sát, giám sát >> Kinh tế

Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tình hình, kết quả thực hiện Đề án phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Lục Yên

25/10/2021 10:28:23 Xem cỡ chữ Google
HĐND - Ngày 22/10/2021, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức đoàn giám sát tình hình, kết quả thực hiện Đề án phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Lục Yên. Đoàn do đồng chí Hoàng Viễn - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, tham gia đoàn giám sát còn có lãnh đạo các ban của HĐND tỉnh, lãnh đạo Sở Giao thông vận tải, Thường trực HĐND huyện Lục Yên.

Đoàn giám sát thực tế tuyến đường Giao thông nông thôn trên địa bàn xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên

Đoàn đã tiến hành giám sát thực tế việc triển khai thực hiện kiên cố hóa một số tuyến đường giao thông nông thôn tại xã Tân Lĩnh và làm việc với UBND huyện Lục Yên.

Thực hiện kế hoạch Đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2021 - 2025 huyện Lục Yên xây dựng kế hoạch thực hiện kiên cố hóa 400 km đường giao thông nông thôn theo Đề án, với tổng kinh phí dự kiến 350 tỷ đồng, trong đó: Nhà nước hỗ trợ trên 162 tỷ đồng, huy động nhân dân đóng góp trên 187,7 tỷ đồng.

Tính đến hết tháng 9 năm 2021, toàn huyện đã triển khai thực hiện kiên cố hóa được 38,68 km/kế hoạch 80 km đạt 43,3% kế hoạch năm 2021, với tổng kinh phí trên 23,3 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ trên 13,3 tỷ đồng, huy động nhân dân đóng góp trên 10 tỷ đồng.

Đoàn giám sát làm việc tại UBND huyện Lục Yên

Qua giám sát thực tế tại cơ sở và làm việc tại UBND huyện Lục Yên, Đoàn đã đánh giá cao và ghi nhận những kết quả mà huyện Lục Yên đã đạt trong việc triển khai thực hiện Đề án phát triển đường giao thông nông thôn, đặc biệt là việc huy động sự đóng góp, phát huy nội lực trong nhân dân, tự nguyện hiến đất, tài sản trên đất, thực hiện tốt việc giải phóng mặt bằng để thực hiện kiên cố hóa các tuyến đường, thực hiện hiệu quả Đề án phát triển giao thông nông thôn theo chính sách hỗ trợ của tỉnh góp phần thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Để phát huy hiệu quả các công trình đầu tư, nhằm góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đoàn giám sát đề nghị huyện Lục Yên cần quan tâm làm tốt công tác quản lý nguồn vốn được đầu tư, tránh thất thoát, lãng phí, thường xuyên duy tu, bảo dưỡng, phát huy hiệu quả các công trình được đầu tư./.

Triệu Thuận

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h