Sign In

Hoạt động tiếp xúc cử tri

Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Yên Bình

17/06/2022

HĐND - Chiều ngày 16/6, tại xã Mỹ Gia, huyện Yên Bình, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và tổ đại biểu HĐND tỉnh, tổ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc với 150 đại biểu đại diện cử tri 5 xã: Xuân Long, Ngọc Chấn, Mỹ Gia, Phúc Ninh, Cảm Nhân.

Yên Bái ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo

15/04/2022

HĐND - Công tác tổng hợp kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh được thực hiện trên cơ sở tiếp thu ứng dụng công nghệ thông tin của Thanh tra Chính phủ gồm: sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo và Phần mềm Cơ sở dữ liệu báo cáo tổng hợp của Thanh tra Chính phủ. Đến nay, 100% các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố đã ứng dụng hệ thống, đáp ứng được yêu cầu tổng hợp thông tin về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Yên Bái thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo

14/04/2022

HĐND - Tổng số đơn tiếp nhận giai đoạn 2016 - 2021 là 7.507 đơn, các ngành, địa phương trong tỉnh thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; giải quyết kịp thời, đúng quy định những vụ việc khiếu nại, tố cáo.

Yên Bái: Tổ chức tiếp trên 10.000 lượt công dân với trên 6.000 vụ việc

13/04/2022

HĐND - HĐND tỉnh vừa thực hiện giám sát chuyên đề “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái”. Kết quả giám sát cho thấy, theo chức năng, nhiệm vụ UBND tỉnh và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, 9/9 huyện, thị xã, thành phố đã ban hành nội quy, quy chế tiếp công dân theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị địa phương. Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, cấp huyện được bố trí thuận lợi cho công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Yên Bái tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

13/04/2022

HĐND - Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo góp phần tạo chuyển biến tích cực về nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nêu cao trách nhiệm, chỉ đạo giải quyết kịp thời những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân ngay từ nơi phát sinh vụ việc, không để phát sinh khiếu nại, tố cáo đông người tạo thành “điểm nóng”, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung và phương pháp tiếp xúc cử tri

01/02/2022

CTTĐT - Những năm qua, hoạt động tiếp xúc cử tri có nhiều đổi mới cả về nội dung và hình thức. Tổ chức tiếp xúc cử tri đến các khu dân cư, tạo điều kiện thuận lợi để đông đảo cử tri tham dự, dành nhiều thời gian để cử tri phản ảnh tâm tư, nguyện vọng, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chính quyền.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h