Sign In

Hoạt động HĐND cấp huyện >> Văn hóa - Xã hội

Đoàn giám sát HĐND huyện Trạm Tấu làm việc tại các xã

17/09/2021 02:42:56 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện chương trình công tác, trong các ngày 13, 14 và 15/9, đoàn giám sát HĐND huyện do đồng chí Vũ Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trạm Tấu làm trưởng đoàn đã có cuộc giám sát về kết quả triển khai hoạt động tính dụng chính sách xã hội từ năm 2016 đến năm 2020 tại xã Tà Xi Láng, Trạm Tấu và xã Bản Công.

Đồng chí Vũ Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trạm Tấu giám sát trực tiếp các hộ dân được tiếp cận nguồn vốn vay tín dụng chính sách xã hội tại xã Tà Xi Láng

Qua giám sát trực tiếp tại các hộ dân được tiếp cận nguồn vốn vay và kết quả chỉ đạo, triển khai thực hiện của cấp ủy, chính quyền địa phương các xã, đồng chí Vũ Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụPhó Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao những kết quả mà các xã đạt được trong hoạt động tín dụng chính sách xã hội, trong đó đã và đang tiếp tục làm tốt công tác đẩy lùi tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn, góp phần chung cả huyện đạt mục tiêu cơ bản thoát khỏi huyện nghèo vào năm 2025. Trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu các xã cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động người dân, nhất là các hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận và sử dụng đúng mục đích nguồn vốn vay tín dụng. Rà soát chặt chẽ các hộ có nhu cầu tiếp cận nguồn vốn, nhằm tránh xảy ra tình trạng nợ xấu. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả sử dụng nguồn vốn. Cùng với đó xây dựng kế hoạch kiểm, giám sát theo đúng thời gian quy định. Kiểm tra toàn bộ hồ sơ lưu trữ của HĐND từ sau ngày bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các kỳ họp và hồ sơ hoạt động của HĐND, các ban HĐND xã. Rà soát các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, tập chung chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu đạt thấp, phấn đấu hoàn thành thắng lợi 100% các chỉ tiêu đã đề ra trong năm./.

Theo Trang TTĐT huyện Trạm Tấu

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h