Sign In

Tin Hoạt động >> Chính trị

Khai mạc kỳ họp thứ 17 (kỳ họp giữa năm 2024) - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

10/07/2024

HĐND - Sáng 10/7, Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp thứ 17 (kỳ họp giữa năm 2024). Kỳ họp nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng năm 2024; đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; xem xét các báo cáo theo luật định; thông qua các dự thảo nghị quyết và quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Sáng nay - 10/7, khai mạc Kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

10/07/2024

CTTĐT - Đây là kỳ họp thường lệ giữa năm được tổ chức theo luật định nhằm xem xét, đánh giá nhiều nội dung quan trọng liên quan tới việc thực hiện các mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh trong 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tạ Văn Long chủ trì Phiên họp thứ 34 Đảng đoàn HĐND tỉnh

09/07/2024

HĐND - Chiều 8/7, đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì phiên họp thứ 34 Đảng đoàn HĐND tỉnh để đánh giá công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 17 (kỳ họp giữa năm 2024) - HĐND tỉnh khóa XIX; đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và xem xét, cho ý kiến vào các nội dung theo thẩm quyền.

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh khóa XIX

08/07/2024

HĐND - Chiều 6/7, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 17 (kỳ họp giữa năm) - HĐND tỉnh khóa XIX.

Thẩm tra các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh khóa XIX

08/07/2024

HĐND - Sáng 6/7, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 17 (kỳ họp giữa năm) - HĐND tỉnh khóa XIX.

Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh khóa XIX

08/07/2024

HĐND - Sáng 5/7, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 17 (kỳ họp giữa năm) - HĐND tỉnh khóa XIX.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h