Sign In

Hoạt động HĐND cấp huyện >> Chính trị

HĐND huyện Văn Chấn: Nhiều cải tiến, đổi mới nội dung, hình thức giám sát

20/10/2023 09:57:18 Xem cỡ chữ Google
HĐND - Thực hiện các quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân trong hơn 7 năm qua, HĐND huyện Văn Chấn đã có những cải tiến, đổi mới nội dung cũng như hình thức giám sát.

Công tác giám sát đảm bảo công khai, dân chủ, có ý nghĩa thực tiễn, được đông đảo cử tri, nhân dân quan tâm

Luật hoạt động giám sát được ban hành, nhận thức của các Cấp ủy, chính quyền địa phương về vị trí, vai trò của hoạt động giám sát từng bước được nâng cao. Chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, nhất là giám sát tại kỳ họp, giám sát chuyên đề được tiến hành công khai, dân chủ, có ý nghĩa thực tiễn, được đông đảo cử tri, nhân dân quan tâm, góp phần tích cực trong việc giải quyết các vấn đề nổi cộm, phát sinh ở cơ sở, khắc phục kịp thời hạn chế, tồn tại trong công tác quản ý nhà nước trên địa bàn.

Luật hoạt động giám sát năm 2015 ban hành đã góp phần quan trọng vào việc lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, của địa phương, được nhân dân, cử tri đồng tình ủng hộ, qua đó nâng cao chất lượng, vai trò, vị thế của cơ quan dân cử.

Đồng thời, Luật cũng làm rõ việc lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội và HĐND bầu hoặc phê chuẩn. Bổ sung thẩm quyền của đại biểu Quốc hội trong việc chất vấn Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội cũng như thẩm quyền của đại biểu Hội đồng nhân dân trong việc chất vấn Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng các Ban của Hội đồng nhân dân...

Trong 7 năm qua, cùng với quá trình đổi mới của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, HĐND các cấp huyện Văn Chấn đã có nhiều đổi mới và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực và các Ban, các tổ và đại biểu HĐND huyện ngày càng được quan tâm, đẩy mạnh. Việc ban hành nghị quyết HĐND luôn chú trọng từ khâu tổ chức giám sát, kiểm tra, tổ chức thực hiện nghị quyết đảm bảo đúng luật, mang tính khả thi cao. Tính từ nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến 31/7/2023 (nhiệm kỳ 2021-2026), Hội đồng nhân dân huyện đã ban hành 209 nghị quyết, trong đó, có 02 nghị quyết thuộc văn bản QPPL, 89 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội và tài chính ngân sách, 119 nghị quyết về công tác cán bộ; tiến hành 18 phiên chất vấn và trả lời chất vấn, HĐND huyện thực hiện giám sát 15 chuyên đề, Thường trực HĐND 23 chuyên đề, các Ban giám sát 54 chuyên đề: các nội dung giám sát bao quát tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Hoạt động giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri được quan tâm, trong 07 năm, đã tổ chức 48 hội nghị tiếp xúc cử tri với 17.783 lượt đại biểu tham dự, có 435 ý kiến được tổng hợp gửi đến các kỳ họp; trong đó có 360 ý kiến đã giải quyết xong đạt 83%; đang giải quyết 75 ý kiến đạt 17%.

Nhiệm kỳ 2016 -2021, tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 25 người, kết quả: số người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu có trên 50% số đại biểu đánh giá tín nhiệm cao là 23/25 người đạt 92%; có 02/25 người chiếm 8% đánh giá tín nhiệm; không có người nào giữ chức vụ do HĐND huyện bầu bị đánh giá tín nhiệm thấp. Để chuẩn bị cho việc lấy phiếu đối với các chức danh do HĐND bầu hoặc phê chuẩn nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND huyện Văn đã bám sát Nghị quyết số 96/2023/QH15 ngày 23/6/2023, Văn bản số 599/UBTVQH15-CTĐB ngày 21/8/2023 để xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức lấy phiếu đối với các chức danh theo quy định.

Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h