Sign In

Hoạt động tiếp xúc cử tri >> Chính trị

Xứng đáng với kỳ vọng của dân

30/08/2021 10:57:55 Xem cỡ chữ Google
Trạm Tấu là huyện vùng cao nhiều khó khăn, trình độ dân trí của đồng bào còn hạn chế. Vì vậy, để giải đáp mọi thắc mắc của cử tri, củng cố niềm tin của người dân vào đường lối lãnh đạo của Đảng đòi hỏi mỗi đại biểu HĐND huyện Trạm Tấu cần phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác, đáp ứng kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân.

Thường trực HĐND huyện Trạm Tấu kiểm tra mô hình trồng sả Java tại xã Hát Lừu

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, huyện Trạm Tấu có 30 đại biểu và 6 tổ đại biểu HĐND huyện. Nắm rõ đặc thù của địa phương, HĐND huyện đã có nhiều sáng tạo, chủ động trong hoạt động. Theo đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện thông qua các kỳ họp đã ban hành 45 nghị quyết quyết định những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND huyện tại địa phương. 

Các nghị quyết ban hành đều đảm bảo quy định, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và giải quyết những vấn đề bức xúc của cử tri. Đối với những nghị quyết có phạm vi ảnh hưởng rộng, đều tổ chức tham vấn lấy ý kiến của các cơ quan chuyên môn am hiểu lĩnh vực mà nghị quyết đề cập. 

Sau mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND tiếp tục theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện giải quyết các ý kiến, kiến nghị; tổng hợp kết quả báo cáo với HĐND tại kỳ họp sau, đảm bảo các ý kiến, kiến nghị của cử tri và của đại biểu HĐND được các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm túc. 

Trong nhiệm kỳ qua, Thường trực HĐND, các ban, tổ đại biểu HĐND huyện tổ chức thực hiện 54 cuộc giám sát về các lĩnh vực như: thực hiện nhiệm vụ sản xuất nông lâm nghiệp; công tác chăm sóc phát triển đàn gia súc; đào tạo nghề cho lao động nông thôn; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; việc thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế và công tác khám, chữa bệnh cho người thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng khó khăn; người đang sinh sống tại vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện; kết quả trồng rừng phòng hộ; trồng cây sơn tra; việc thực hiện chế độ chính sách cho học sinh bán trú tại các đơn vị trường học; giám sát Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện; giám sát đầu tư xây dựng cơ bản... 

Thông qua các cuộc giám sát, HĐND huyện đã tiếp thu được nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri và các cơ quan, đơn vị, địa phương để tổng hợp và chuyển đến các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định. Hoạt động tiếp xúc cử tri được các đại biểu HĐND huyện đặc biệt quan tâm và thực hiện đúng quy định. 

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, 6 tổ đại biểu HĐND huyện đã tiến hành 161 hội nghị tiếp xúc với cử tri tại địa phương ứng cử, với trên 10 nghìn lượt cử tri tham gia. Tổng hợp, tiếp thu trên 800 ý kiến, kiến nghị của cử tri trong toàn huyện. 

Thường trực HĐND huyện đã chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện tổng hợp 96 ý kiến, kiến nghị có nội dung quan trọng cần xem xét, giải quyết chuyển UBND huyện phân loại, yêu cầu các ngành chuyên môn trực tiếp trả lời tại các kỳ họp. Hầu hết các ý kiến được các cơ quan chuyên môn nghiêm túc tiếp thu trả lời và giải quyết tại các kỳ họp và sau kỳ họp. 

Hình thức tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri của các tổ đại biểu HĐND huyện có nhiều đổi mới. Tùy vào điều kiện và tình hình thực tế của địa phương, các tổ đại biểu HĐND huyện phối hợp với HĐND các xã, thị trấn tiến hành tiếp xúc tại thôn, bản. 

Nhiều tổ đại biểu tổ chức hội nghị tiếp xúc vào buổi tối để tạo điều kiện tốt nhất giúp cử tri và nhân dân các xã, thị trấn có điều kiện đưa ra những ý kiến, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền. Do vậy, chất lượng, hiệu quả các cuộc tiếp xúc được nâng lên; tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân được phản ánh kịp thời đến HĐND và các cơ quan chuyên môn Nhà nước.

Bà Vũ Thị Hiền - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện Trạm Tấu cho biết: trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, cơ bản các đại biểu HĐND huyện đã phát huy được vai trò, trách nhiệm của mình, xứng đáng với sự kỳ vọng của cử tri. Hiện, HĐND huyện cùng các cơ quan liên quan đang chuẩn bị tích cực cho cuộc bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa XVIII nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Theo đó, huyện đã thành lập Ủy ban Bầu cử; quyết định thành lập các tiểu ban phục vụ bầu cử; tổ chức thành công hội nghị hiệp thương lần thứ nhất và lần thứ hai thống nhất cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XVIII; hướng dẫn thủ tục hồ sơ và chuẩn bị các bước quy trình tổ chức hội nghị hiệp thương lần ba. 

Với những kết quả đạt được, chắc chắn HĐND huyện sẽ thực hiện thành công tốt đẹp cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo Báo Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h