Sign In

Tin Hoạt động >> Chính trị

HĐND tỉnh Yên Bái nỗ lực đổi mới hoạt động vì cử tri

05/01/2024 07:52:20 Xem cỡ chữ Google
Năm 2023, HĐND tỉnh Yên Bái đã chú trọng đổi mới, cải tiến cách thức tổ chức hoạt động, đặc biệt trong điều hành, hoạt động chất vấn, tiếp xúc và giải quyết kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp.

Cử tri toàn tỉnh đánh giá rất cao việc đại biểu, cơ quan dân cử của tỉnh đã hòa mình cùng nhịp đập cuộc sống để giải quyết nhiều vấn đề cử tri kiến nghị, gửi gắm

Các nhiệm vụ theo chương trình hoạt động đã đề ra đều được Thường trực HĐND, các ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh nỗ lực triển khai thực hiện tốt, góp phần quyết định kịp thời các vấn đề quan trọng ở địa phương, tạo niềm tin trong nhân dân về vị trí, vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử.

 

Đổi mới kỳ họp

 

Xác định nâng cao chất lượng kỳ họp là một trong những yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động, Thường trực HĐND tỉnh đã đổi mới các kỳ họp theo hướng thực chất, phát huy dân chủ, trí tuệ của đại biểu để quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương. Công tác chuẩn bị, nhất là về nội dung, công tác tổ chức và điều hành kỳ họp đổi mới theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, giảm thời gian trình bày các báo cáo, tờ trình; xây dựng báo cáo bằng hình ảnh tại kỳ họp để đại biểu và nhân dân nắm bắt về các hoạt động của HĐND tỉnh. Điều này thể hiện rõ nhất tại các phiên thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn.

 

Để nâng cao chất lượng thảo luận tổ của các đại biểu, trước mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị các báo cáo đệ trình cũng như các tài liệu liên quan bảo đảm chất lượng; cung cấp đầy đủ kịp thời thông tin cần thiết để đại biểu nghiên cứu, có căn cứ thảo luận. Đồng thời chỉ đạo các ban của HĐND tỉnh giám sát và trực tiếp tham gia vào quá trình chuẩn bị của các sở, ban, ngành đối với các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh. 

 

Trong hoạt động chất vấn, Thường trực HĐND tỉnh thường xuyên đề nghị các đại biểu xác định đúng mục đích, yêu cầu chất vấn, nhất là việc lựa chọn nội dung chất vấn phải được chọn lọc từ những vấn đề cử tri quan tâm, dư luận xã hội đang bức xúc và phát trực tiếp nội dung các phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp. Sự đổi mới trong hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn thời gian qua đã thực sự phát huy hiệu quả, được nhân dân đồng tình, ủng hộ và quan tâm theo dõi. Cũng chính từ sự quyết liệt của hoạt động chất vấn mà nhiều  tồn tại, hạn chế, bất cập kéo dài thời gian qua đã được khắc phục, giải quyết dứt điểm.

 

Trong năm 2023, Thường trực HĐND tỉnh đã chủ trì tổ chức 4 kỳ họp, thông qua 92 nghị quyết, trong đó, có 24 nghị quyết quy phạm pháp luật, 2 nghị quyết chất vấn, 4 nghị quyết vè công tác nhân sự; 56 nghị quyết về phát triển kinh tế, xã hội và 6 nghị quyết khác. Đây là những nghị quyết rất quan trọng, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, các nghị quyết ban hành đã sớm đi vào cuộc sống, được nhân dân đón nhận, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. 

 

Trong năm 2023, Thường trực HĐND tỉnh Yên Bái đã chủ trì tổ chức thành công 4 kỳ họp, thông qua 92 nghị quyết

 

Hoạt động phù hợp thực tiễn, đáp ứng kỳ vọng

 

Trong năm 2023, Thường trực HĐND tỉnh Yên Bái đã tổ chức 2 phiên giải trình về một số vấn đề mang tính thời sự, phức tạp được đông đảo cử tri và nhân dân quan tâm. Các đại biểu HĐND tỉnh đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân qua hoạt động giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân. 

 

Các nội dung đại biểu quan tâm đều là các vấn đề đang vướng mắc, khó khăn như: việc quản lý và phát huy giá trị các di tích văn hóa - lịch sử; đảm bảo an toàn giao thông; di dời hệ thống cột điện, trạm biến áp, đường dây điện nằm trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông; giải pháp hạn chế chậm đóng, nợ bảo hiểm xã hội; hình thức tuyển dụng giáo viên; việc triển khai các dự án chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác; việc thực hiện các quy định pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo THPT và hướng nghiệp - dạy nghề… 

 

Ngay sau khi nhận được văn bản đề nghị của HĐND tỉnh về các nội dung đề nghị giải trình, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ để giải trình các nội dung kiến nghị. Tiếp đó, UBND tỉnh tổng hợp và có văn bản gửi HĐND tỉnh về các nội dung giải trình, đồng thời phân công sở, ngành trực tiếp giải trình tại các phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh. 

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Hạnh Phúc cho biết: "Quan điểm chỉ đạo của UBND tỉnh không để tình trạng vẫn một nội dung kiến nghị mà cử tri phải đề xuất nhiều lần tại nhiều cuộc tiếp xúc cử tri. Đối với những nội dung các sở, ngành đã nêu mốc thời gian cụ thể hoàn thành như giải trình thì phải thực hiện đảm bảo nội dung, tiến độ. Chính quyền các cấp sẽ cụ thể hóa lời hứa với cử tri thành những hành động, giải pháp quyết liệt, cụ thể, thể hiện quyết tâm cao nhất để tạo chuyển biến tích cực đối với các lĩnh vực đã được đại biểu chất vấn tại kỳ họp, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân. Các nội dung giải trình UBND tỉnh yêu cầu phải đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh hoặc trên Ứng dụng công dân số YenBai-S để cử tri và nhân dân được biết và theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện”.

 

Đại biểu nêu yêu cầu giải trình về các vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm tại Phiên giải trình do Thường trực HĐND tỉnh tổ chức

 

Cử tri và nhân dân đánh giá cao 

 

Đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu thực tiễn khách quan, kịp thời đưa chủ trương, chính sách của Đảng vào cuộc sống, giải quyết các vấn đề xã hội quan tâm... Những quyết sách được HĐND tỉnh ban hành đã, đang mang lại giá trị, hiệu quả, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

 

Cử tri toàn tỉnh đánh giá rất cao việc đại biểu, cơ quan dân cử của tỉnh đã hòa mình cùng nhịp đập cuộc sống để giải quyết nhiều vấn đề cử tri kiến nghị, gửi gắm. Những vấn đề cử tri quan tâm như: việc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giải quyết khó khăn vướng mắc các thủ tục hành chính về đất đai cho người dân và doanh nghiệp; việc xắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025; tình trạng thiếu giáo viên Tiếng anh, Tin học ở vùng cao; việc di dời hệ thống cột điện, trạm biến áp, đường dây điện nằm trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông; việc triển khai các dự án chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác… 

 

Cử tri Phạm Đình Văn, tổ 2, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái cho biết: "Hầu hết các kỳ họp HĐND tỉnh thời gian vừa qua tôi đều dành thời gian để theo dõi. Tôi thấy, những nội dung các đại biểu phát biểu đều trọng tâm, trọng điểm. Đặc biệt, trong kỳ họp thường lệ giữa năm và cuối năm, các đại biểu đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận thận trọng, khoa học và khả thi đối với những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh. Đại biểu HĐND tỉnh cũng đã tích cực tham gia đóng góp nhiều ý kiến chất lượng vào các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết, các quy hoạch lớn, quan trọng của địa phương làm cơ sở để định hướng, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội chung của tỉnh”. 

 

Còn cử tri Từ Ngọc Hùng - xã Bảo Ái, huyện Yên Bình thì chia sẻ: "Qua theo dõi các phiên truyền hình trực tiếp tại các kỳ họp, chúng tôi đánh giá cao trách nhiệm của các đại biểu đối với cử tri. Các đại biểu HĐND tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, liên hệ chặt chẽ, tiếp xúc cử tri, thu thập, theo dõi thông tin và phản ánh kiến nghị của cử tri, giám sát việc thực hiện kiến nghị của cử tri và tham gia chất vấn các nội dung đều rất trúng với tâm tư, nguyện vọng, làm cho cử tri chúng tôi thấy cũng phấn khởi”. 

 

Những kết quả đạt được trong năm 2023 của HĐND tỉnh đã cho thấy quyết tâm đổi mới, phát huy trí tuệ, thực hiện tốt vai trò của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, của các đại biểu HĐND - những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Với vai trò trách nhiệm và lời hứa trước cử tri của mỗi đại biểu HĐND tỉnh, tin tưởng rằng nhiều chủ trương đúng, trúng, khơi dậy được tiềm năng, thế mạnh của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân sẽ tiếp tục được HĐND tỉnh thông qua tại các kỳ họp trong năm 2024 và thời gian tiếp theo, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc".

Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h