Sign In

Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát nhiệm vụ năm học 2023-2024 trên địa huyện Yên Bình

12/11/2023 11:01:06 Xem cỡ chữ Google
HĐND - Vừa qua Thường trực Hôi đồng nhân dân tỉnh khảo sát việc triển khai các nhiệm vụ năm học 2023-2024 tại trường Mâm non Bình Minh thị trấn Yên Bình và Trường THPT Cẩm Ân trên địa bàn huyện Yên Bình.

Đoàn Khảo sát tại trường Mần non Bình Minh thị trấn Yên Bình

Nhìn chung Nhà trường triển khai đầy đủ các văn bản hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2023 - 2024; triển khai các cuộc vận động và phong trào thi đua do Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT và địa phương phát động. Xây dựng kế hoạch giáo dục khoa học, phù hợp với tình hình nhà trường. Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát huy tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, gắn với thực tế.

Qua khảo sát thực tế tại các trường Đoàn đã ghi nhận những thành tích đạt được trong thời gian qua và tiếp thu nhưng ý kiến, đề xuất của của cán bộ, giáo viên Nhà trường để có những kiến nghị với tỉnh cho phù hợp với tình hình của địa phương

Đoàn Khảo sát tại trường THPT Cảm Ân

 

Ban Biên tập

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h