Sign In

Hoạt động các kỳ họp >> Văn bản mới

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường kết nối Mường La (Sơn La), Than Uyên, Tân Uyên (Lai Châu), Mù Cang Chải, Văn Chấn, Văn Yên (Yên Bái) với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (IC15)

28/07/2023 05:02:39 Xem cỡ chữ Google
HĐND - Tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX đã thông qua Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 8/7/2023 về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường kết nối Mường La (Sơn La), Than Uyên, Tân Uyên (Lai Châu), Mù Cang Chải, Văn Chấn, Văn Yên (Yên Bái) với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (IC15).

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy kiểm tra và chỉ đạo với Dự án đường kết nối Mường La (Sơn La), Than Uyên, Tân Uyên (Lai Châu), Mù Cang Chải, Văn Chấn, Văn Yên (Yên Bái) với cao tốc Nội Bài - Lào Cai (IC15)

Theo Nghị quyết này, dự án Đường kết nối Mường La (Sơn La), Than Uyên, Tân Uyên (Lai Châu), Mù Cang Chải, Văn Chấn, Văn Yên (Yên Bái) với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (IC15) có chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Yên Bái.

Quy mô đầu tư giữ nguyên theo quy mô đã được HĐND tỉnh Yên Bái phê duyệt tại Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 10/11/2020 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhóm A, dự án nhóm B; phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh là 2.030.000 đồng, tăng 130.000 triệu đồng so với tổng mức đâu tư đã được HĐND tỉnh Yên Bái phê duyệt tại Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 10/11/2020. Trong đó cơ cấu nguồn vốn đầu tư sau khi điều chỉnh là vốn ngân sách trung ương 1.485.000 triệu đồng; vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác là 545.000 triệu đồng.

Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h