Sign In

Hoạt động HĐND cấp huyện >> Chính trị

HĐND thị xã Nghĩa Lộ: Tổ chức Kỳ họp thứ Ba (chuyên đề) về quy hoạch sử dụng đất

30/08/2021 10:42:01 Xem cỡ chữ Google
HĐND thị xã Nghĩa Lộ khóa 15, nhiệm kỳ 2021 - 2026 vừa tổ chức Kỳ họp thứ Ba (chuyên đề) về quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021- 2030 tầm nhìn đến năm 2050 của thị xã Nghĩa Lộ.

Cánh đồng Mường Lò

Theo đó, dự kiến đến năm 2030, diện tích đất quốc phòng năm 2030 là gần 210 ha tăng trên 36,4 ha so với năm 2020, diện tích đất an ninh năm 2030 là 2,46ha tăng 1,35 ha so với năm 2020. Trên lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng và phát triển thương mại, dịch vụ; trong đó, diện tích đất thương mại, dịch vụ năm 2030 là 89,6 ha, tăng 82,9 ha so với năm 2020; diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp năm 2030 là 109,13ha, tăng 85,07 ha so với năm 2020; diện tích đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản năm 2020 là 19,87 ha tăng 13,12 ha so với năm 2020; diện tích đất sản xuất vật liệu xây dựng năm 2030 là 60,6 ha, tăng 31,14ha so với năm 2020. Trên lĩnh vực hệ thống hạ tầng kỹ thuật - hạ tầng xã hội có diện tích đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã năm 2030 là trên 1.177ha, tăng trên 241 ha so với năm 2020... 

Tại Kỳ họp, đại biểu cũng được nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã; ý kiến thảo luận về kế hoạch sử dụng đất những năm tiếp theo. Đồng thời, HĐND thị xã thông qua Nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021- 2030 tầm nhìn đến năm 2050 của thị xã Nghĩa Lộ. Cùng đó, trong gian tới, thị xã tiếp tục chú trọng dự báo về tình hình sử dụng đất hàng năm; tăng cường kiểm tra, giám sát của đại biểu HĐND về kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn...

Theo Báo Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h