Sign In

Tin Hoạt động >> Chính trị

Đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc tại xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên

23/05/2023 02:13:27 Xem cỡ chữ Google
HĐND - Thực hiện Chương trình công tác năm 2023, Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi để nắm bắt tình hình hoạt động của HĐND xã và làm việc về triển khai “Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp” năm 2023 tại xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên.

Quang cảnh buổi làm việc

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí trong Ban Dân tộc, Ban Pháp chế, Phòng Công tác HĐND - HĐND tỉnh. Tiếp và làm việc với Đoàn công tác có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, các Ban của HĐND xã.

Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Hội đồng nhân dân xã Minh Chuẩn có 5 đơn vị bầu cử với tổng số đại biểu được bầu là 19 đại biểu. Trong thời gian qua, công tác nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân luôn được các cấp quan tâm chú trọng nhằm kế thừa và phát huy có hiệu quả những kinh nghiệm và thành tựu đã đạt được của các nhiệm kỳ trước, đồng thời đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, qua một thời gian triển khai đã đạt được kết quả bước đầu đáng ghi nhận.

Công tác tổ chức kỳ họp và giám sát của thường thực HĐND và các ban HĐND xã được đảm bảo; tập trung nâng cao chất lượng công tác thẩm tra của các Ban HĐND xã; đồng thời đổi mới hình thức, nội dung và phương pháp tiếp xúc cử tri; tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật. Tăng cường giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan liên quan.

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, trong thời gian tới HĐND xã Minh Chuẩn tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp thường kỳ cũng như kỳ họp Chuyên đề (nếu có). Nâng cao trách nhiệm của bộ phận soạn thảo báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Các Ban Hội đồng nhân dân xã tăng cường khảo sát thu thập thông tin từ cơ sở để phục vụ công tác thẩm tra, nâng cao chất lượng ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã. Xây dựng chương trình giám sát, chuẩn bị tốt các nội dung thảo luận, chất vấn tại các kỳ họp.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân tiến hành xem xét, xây dựng nội dung và đề nghị đưa vào Nghị quyết giám sát tại kỳ họp thứ 7 kỳ họp giữa năm 2023 đồng thời xây dựng kế hoạch giám sát và tổ chức giám sát theo kế hoạch đề ra. Các đại biểu Hội đồng nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân thực hiện tốt công tác giám sát, nhất là các công trình, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, chính sách an sinh xã hội, chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công với cách mạng.....

Cùng với đó thực hiện tuyên truyền các chủ trương chính sách theo tinh thần nghị quyết của Đảng bộ và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã, các ban ngành đoàn thể cán bộ công chức tổ chức vận động mọi tầng lớp nhân dân, thi đua đẩy mạnh sản xuất thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng... Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân, kỹ năng hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân theo quy định, đôn đốc, giám sát và giải quyết dứt điểm các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền.

Đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp tục phát huy sự sáng tạo, năng động, đổi mới nhận thức, đổi mới hình thức, nội dung hoạt động tiếp xúc cử tri gắn bó với cử tri và nhân dân. Thực hiện tốt công tác phối hợp hoạt động giữa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Các đoàn thể và Ban công tác Mặt trận ở các thôn thực hiện công tác vận động quần chúng, giám sát việc thực hiện pháp luật, các dự án, chương trình đầu tư, chính sách an sinh xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

HĐND xã Minh Chuẩn cũng đã kiến nghị với Đoàn công tác một số nội dung về đầu tư cơ sở hạ tầng tại xã.

Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao kết quả HĐND xã Minh Chuẩn đạt được trong thời gian qua, đồng chí cũng đề nghị thời gian tới, HĐND xã cần cụ thể hóa nội dung của Đề án Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp; xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương; nâng cao chất lượng tổ chức kỳ họp và các hoạt động thảo luận; chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp; đồng thời, tiếp tục bám sát định hướng lãnh đạo của cấp ủy để nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND; phát huy vai trò, trách nhiệm của thường trực, các ban, tổ đại biểu HĐND và chất lượng giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên, tiếp xúc cử tri và ứng dụng công nghệ thông tin trong các kỳ họp... đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, để xứng đáng niềm tin và kỳ vọng mà cử tri và nhân dân đã gửi gắm.

Ban Biên tập

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h