Sign In

Tin Hoạt động >> Chính trị

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 5; phương hướng, nhiệm vụ tháng 6 năm 2023

23/05/2023 08:36:17 Xem cỡ chữ Google
Sáng ngày 22/5/2023, Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 5/2023, triển khai chương trình công tác trong thời gian tới. Đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Quang cảnh Hội nghị

Tham dự phiên họp có đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và các Phòng chuyên môn.

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5/2023, hội nghị đã thảo luận và thống nhất: Trong 5 tháng đầu năm, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thực hiện nhiệm vụ công tác đảm bảo chương trình, kế hoạch đề ra; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thường trực HĐND tỉnh đã chủ động xây dựng chương trình, nội dung kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh; thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hoà, phối hợp hoạt động của các Ban HĐND tỉnh; giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp. Triển khai hoạt động giám sát cơ bản bảo đảm tiến độ đề ra. Nhìn chung, chất lượng, hiệu quả các hoạt động đáp ứng được yêu cầu, đúng theo các quy định của pháp luật.

Triển khai chương trình công tác trong thời gian tới, phiên họp thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó:

Giám sát, khảo sát thường xuyên về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 theo Chương trình hành động số 135-CTr/TU ngày 18/11/2022 của Tỉnh uỷ; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh; Kế hoạch số 115-KH/TU ngày 28/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2023; triển khai thực hiện “Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2021 - 2026”

       Tiếp tục tổ chức giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về “việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội và của Hội đồng nhân dân tỉnh về các Chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025, tỉnh Yên Bái trên địa bàn tỉnh tại các địa phương và sở, ban, ngành, UBND tỉnh…

Ban Biên tập

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h