Sign In

Tin Hoạt động >> Chính trị

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vũ Quỳnh Khánh giám sát thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại huyện Yên Bình

19/05/2023 07:51:52 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện chương trình giám sát của HĐND tỉnh Yên Bái, ngày 18/5, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn, cùng lãnh đạo các ban của HĐND tỉnh đã có cuộc giám sát việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG): xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo bền vững và chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 – 2025 tại huyện Yên Bình.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vũ Quỳnh Khánh (bìa trái) giám sát mô hình trồng bí xanh tại xã Mỹ Gia

Đoàn giám sát HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát thực địa một số mô hình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp các sản phẩm OCOP dưa hấu, hỗ trợ nuôi dê, trâu bò... trên địa bàn xã Mỹ Gia.

Đoàn cũng giám sát thực tế công trình cấp nước sinh hoạt tập trung và một số hộ dân được hỗ trợ máy móc, nông cụ sản xuất; trao đổi với các hộ dân được thụ hưởng lợi ích từ công trình trên địa bàn xã Yên Thành.

Qua giám sát và làm việc với các xã Mỹ Gia, Xuân Lai và Yên Thành, Đoàn giám sát HĐND tỉnh đề nghị các địa phương giải trình làm rõ thêm việc xây dựng kế hoạch thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo, Ban quản lý xã, Ban phát triển thôn và Ban giám sát cộng đồng xã; việc bố trí cán bộ giúp việc để thực hiện các chương trình MTQG trên địa bàn; việc triển khai thực hiện các cơ chế chính sách, huy động lồng ghép các nguồn lực trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình MTQG về xây dựng nông thôn; giảm nghèo bền vững và chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, góp phần thay đổi nhận thức giúp người dân vươn lên xóa đói, giảm nghèo bền vững.

 

Đoàn giám sát HĐND tỉnh giám sát mô hình trồng dưa hấu tại xã Mỹ Gia

 

Qau giám sát, quá trình triển khai thực hiện các chương trình MTGQ tại các địa phương cho thấy còn một số tồn tại, hạn chế, vướng mắc. Đó là: trong các nội dung xây dựng nông thôn mới, các nguồn lực chủ yếu tập trung đầu tư vào cơ sở hạ tầng; các nội dung tập trung cho phát triển sản xuất nhằm nâng cao thu nhập, phát triển văn hóa, xã hội, cải thiện môi trường… còn hạn chế. Việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi và hình thành các vùng sản xuất tập trung chuyển biến chưa rõ nét. Việc triển khai các văn bản, hướng dẫn có nhiều nội dung mới còn chậm, chưa kịp thời dẫn đến lúng túng trong thực hiện các chương trình; công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân còn hạn chế… 

Tại buổi làm việc, các địa phương cũng đề xuất, kiến nghị trung ương, tỉnh và huyện sớm phân bổ các nguồn vốn; ưu tiên vốn đầu tư cho các chương trình MTGQ để đủ nguồn lực thực hiện đạt mục tiêu của từng chương trình, dự án; có cơ chế chính sách đặc thù đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn; đồng thời biên soạn tài liệu và bố trí tập huấn, hướng dẫn nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ cơ sở trong quá trình triển khai thực hiện 3 chương trình….

 

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vũ Quỳnh Khánh phát biểu tại buổi làm việc với xã Yên Thành

 

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vũ Quỳnh Khánh ghi nhận và đánh giá cao các xã trong thời gian qua đã triển khai thực hiện các chương trình MTQG đạt hiệu quả, đảm bảo tiến độ đề ra, nhất là việc triển khai chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức của người dân trong thực hiện chương trình. Các xã cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo và ban hành các văn bản, hướng đẫn để triển khai thực hiện các chương trình MTQG.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vũ Quỳnh Khánh nhấn mạnh: Qua giám sát cho thấy, việc triển khai thực hiện 3 chương trình MTQG đã tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn các xã.

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện, còn có địa phương chưa nắm rõ các nội dung 3 chương trình MTQG để triển khai cụ thể tới thôn, bản. Do vậy, việc triển khai còn nhiều lúng túng; công tác thông tin tuyền truyền tới người dân chưa được thường xuyên…

Chia sẻ với các địa phương các khó khăn, vướng mắc, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị trong thời gian tới, các địa phương cần phát huy kết quả thực hiện 3 chương trình MTQG; đồng thời tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và cơ chế chính sách trong thực hiện 3 chương trình tới các tổ chức, người dân và doanh nghiệp; rà soát kỹ lưỡng các chương trình, dự án triển khai trên địa bàn xã.

Đồng chí đề nghị cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ thực hiện các chương trình cần nghiên cứu kỹ các chính sách, văn bản, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của huyện để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện có hiệu quả 3 chương trình MTQG; chủ động báo cáo khó khăn, vướng mắc để báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ; nâng cao hiệu quả hoạt động và sự phối hợp giữa các thành viên Ban chỉ đạo; giải ngân các nguồn vốn do xã làm chủ đầu tư; phát huy vai trò giám sát của tổ giám sát cộng đồng đối với các công trình, dự án triển khai trên địa bàn xã.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện Yên Bình tăng cường rà soát các chương trình MTQG; huy động lồng ghép có hiệu quả các nguồn lực; huy động nhân dân tích cực tham gia thực hiện các chương trình MTQG; nhất là xây dựng NTM và quan tâm xây dựng các sản phẩm OCOP; phát triển du lịch nông nghiệp sinh thái, du lịch trải nghiệm, du lich cộng đồng để phấn đấu đưa huyện Yên Bình cán đích nông thôn mới vào năm 2023.

Theo Báo Yên Bái

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h