Sign In

Hoạt động tiếp xúc cử tri >> Chính trị

Bộ Nội vụ trả lời ý kiến cử tri tỉnh Yên Bái về phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách

27/07/2023 09:56:58 Xem cỡ chữ Google
HĐND - Bộ Nội vụ vừa có Công văn số 3466/BNV-CQĐP về việc trả lời bổ sung kiến nghị của cử tri Yên Bái gửi đến Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV và kiến nghị của cử tri gửi đến từ các kỳ họp trước liên quan đến chế độ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà và các đại biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri huyện Yên Bình tháng 11/2022

Bộ Nội vụ cho biết, theo công văn của Văn phòng Chính phủ chuyển đến, trong đó có kiến nghị của cử tri tỉnh Yên Bái, nội dung kiến nghị như sau: Hiện nay chế độ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách nhất là những người hoạt động tại các thôn, bản, tổ dân phố chưa tương xứng với thời gian, công sức bỏ ra, đặc biệt là sau khi thực hiện sáp nhập thôn, tổ dân phố thì khối lượng công việc tăng lên, quản lý địa bàn rộng.

Cử tri kiến nghị nghiên cứu, xem xét điều chỉnh theo hướng bổ sung đối tượng và tăng thêm mức hỗ trợ phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở (bao gồm cả các chức danh: phó bí thư chi bộ, trưởng các đoàn thể) để kịp thời động viên, khuyến khích, nêu cao tinh thần trách nhiệm của đối tượng trên trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở (Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV).

Về nội dung này, Bộ Nội vụ cho biết, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phổ. Theo đó, Nghị định đã quy định rõ các nội dung sau:

Điều 33 quy định số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo phân loại đơn vị hành chính và giao thẩm quyền cho UBND cấp tỉnh căn cứ số lượng đơn vị hành chính cấp xã có quy mô dân số và diện tích tự nhiên lớn hơn so với tiêu chuẩn quy định tại Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính để tính số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã tăng thêm.

Điều 34 quy định tăng mức khoán quỹ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và giao thẩm quyền cho chính quyền địa phương cấp tỉnh quy định cụ thể mức phụ cấp của từng chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Đối với kiến nghị bổ sung chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, Bộ Nội vụ thông tin:

Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XI một số vấn đề tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở đã quy định "Mỗi thôn, tổ dân phố và tương đương có một số chức danh (không quá 3 người) được hưởng phụ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước".

Theo đó, tại khoản 6 Điều 33 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP đã quy định: Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có không quá 3 chức danh (bao gồm Bí thư chi bộ, Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng Ban công tác Mặt trận) được hưởng phụ cấp hàng tháng (không tăng số lượng người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố so với Nghị định số 34/2019/NĐ-CP); đồng thời, khoản 7 Điều 33 quy định người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố ngoài 3 chức danh nêu trên được hưởng hỗ trợ hàng tháng.

Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h