Sign In

Tin Hoạt động >> Chính trị

Chủ tịch HĐND tỉnh Tạ Văn Long phát biểu tham luận tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố

22/02/2023 09:18:10 Xem cỡ chữ Google
HĐND - Ngày 21/2, tại Quảng Ninh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội đồng Nhân dân (HĐND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022 và triển khai kế hoạch công tác năm 2023. Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tham luận tại Hội nghị.

Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tham luận tại Hội nghị

Đây là Hội nghị có quy mô lớn nhất về công tác HĐND do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức với sự tham dự của hơn 320 đại biểu Trung ương và 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự, phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2022, HĐND đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, đổi mới sáng tạo trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo luật định và đáp ứng với yêu cầu của thực tiễn ở từng địa phương; bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cụ thể hóa thành các nghị quyết, cơ chế, chính sách, biện pháp thiết thực, khả thi, thống nhất, đồng bộ, đóng góp quan trọng vào kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của từng địa phương cũng như cả nước trong năm 2022.

Đặc biệt, phương thức tổ chức hoạt động giám sát của HĐND cấp tỉnh có sự chuyển biến rõ rệt, nhất là sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 594 ngày 12/9/2022 về hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, đã thống nhất, chuẩn hóa hoạt động giám sát, khắc phục một số hạn chế, vướng mắc trong giám sát của HĐND; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND.

Các hoạt động của HĐND ngày càng khẳng định vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân ở địa phương.

Phát biểu tham luận tại Hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái nhấn mạnh: Năm 2022, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, khó khăn đan xen, song bám sát sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, HĐND tỉnh Yên Bái đã tập trung chỉ đạo, thực hiện hoàn thành toàn diện các chương trình, nhiệm vụ đề ra, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Một số kết quả nổi bật như đổi mới trong công tác lựa chọn nhân sự của Hội đồng nhân dân; nâng cao chất lượng đội ngũ tham mưu, giúp việc Hội đồng nhân dân, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân; xây dựng Chương trình công tác hằng năm của Đảng đoàn HĐND, Thường trực HĐND tỉnh bám sát Chương trình hành động của Tỉnh uỷ về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của năm; chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức các kỳ họp của HĐND tỉnh để kịp thời cụ thể hoá các quy định của Trung ương, của tỉnh bảo đảm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; tập trung chỉ đạo quyết định các nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp do UBND tỉnh trình, bảo đảm đúng quy định của pháp luật; đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát; tăng cường chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động HĐND các cấp; hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và giải quyết đơn thư được thực hiện đúng quy định; thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan.

Qua thực tế hoạt động, Thường trực HĐND tỉnh Yên Bái đề xuất với Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghiên cứu ban hành một số chế độ chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp để thực hiện thống nhất. Hiện nay, Nghị quyết số 1026 ngày 13/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quy định các nội dung chi đối với hoạt động giám sát, khảo sát, cuộc họp, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; bồi dưỡng nghiệp vụ của đại biểu; các chế độ chi khác… nhưng lại không quy định mức chi cụ thể; mặt khác, một số mức chi không còn phù hợp với các văn bản quy định mới nên khó khăn trong quá trình thực hiện. Xem xét ban hành hướng dẫn về quy trình, thủ tục bầu cử bổ sung các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND trong nhiệm kỳ. Hiện nay, Hướng dẫn số 883 ngày 02/6/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ hướng dẫn một số nội dung về việc tổ chức kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; còn trong nhiệm kỳ thì chưa có quy định, vì vậy, khi thực hiện, HĐND tỉnh Yên Bái vận dụng Hướng dẫn số 883 để thực hiện quy trình, thủ tục bầu cử bổ sung các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND. Ban hành hướng dẫn về việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ các chức vụ do HĐND bầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 để HĐND các cấp chuẩn bị nội dung triển khai thực hiện bảo đảm theo quy định. Tiếp tục hướng dẫn cụ thể Thường trực HĐND các tỉnh trong việc phát triển hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu thống kê, báo cáo bảo đảm sự liên thông, đồng bộ giữa Quốc hội và HĐND các cấp theo Kế hoạch số 389 ngày 26/12/2022 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

 

Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h