Sign In

Hoạt động khảo sát, giám sát >> Chính trị

Hội đồng nhân dân thị xã Nghĩa Lộ: Nỗ lực, chủ động, quyết tâm

30/08/2021 10:27:07 Xem cỡ chữ Google
Những tháng đầu năm 2021, hoạt động của Hội đồng nhân dân (HĐND) thị xã Nghĩa Lộ đã thể hiện sự quyết tâm, chủ động, nỗ lực, tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ. Đây cũng là thời điểm HĐND thị xã tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021 và tham gia các hoạt động của Ủy ban Bầu cử thị xã theo luật định.

Các đồng chí Thường trực Thị ủy chúc mừng đại biểu trúng cử chức danh lãnh đạo HĐND thị xã khóa XV

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, tổng số đại biểu HĐND thị xã được bầu đầu nhiệm kỳ là 30 đại biểu, trong nhiệm kỳ có 6 đại biểu chuyển công tác và nghỉ hưu. Thực hiện mở rộng địa giới hành chính, HĐND thị xã tiếp nhận 5 đại biểu của huyện Văn Chấn nên đến thời điểm tổng kết có 29 đại biểu. 

Chủ tịch HĐND thị xã là kiêm nhiệm, đã kiện toàn bầu bổ sung 2 đồng chí do 1 đồng chí nghỉ chế độ hưu trí, 1 đồng chí chuyển công tác trong nhiệm kỳ qua. Đổi mới hoạt động, phát huy vai trò và vị trí của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, HĐND thị xã đã xem xét, quyết định nhiều chủ trương, biện pháp trên các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương. 

Các nghị quyết của HĐND đã bám sát, cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng của Thị ủy và thực tiễn đời sống, được nhân dân đồng tình, ủng hộ và thực hiện đạt kết quả tốt. Hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đạt kết quả cao nhờ HĐND thị xã chú trọng thực hiện. 

Với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Thường trực HĐND thị xã khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai. Các nhiệm vụ của HĐND thị xã được tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng, yêu cầu đặt ra. Thường trực HĐND thị xã đã triển khai chương trình giám sát (thường xuyên) việc chấp hành pháp luật trong công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn; phân công cán bộ chuyên trách, phụ trách, giám sát tại các xã, phường. 

30 đại biểu HĐND thị xã khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, có 10 đại biểu nữ, chiếm 33,33%; 14 đại biểu người dân tộc thiểu số, chiếm 46,66%; 1 đại biểu ngoài Đảng, chiếm 3,33%; 12 đại biểu tái cử, chiếm 40%; 1 đại biểu tôn giáo, chiếm 3,33%. 

Về trình độ chuyên môn của đại biểu HĐND thị xã khóa XV: 4 đại biểu trình độ trên đại học, chiếm 13,33%; 24 đại biểu trình độ đại học, chiếm 80%; 2 đại biểu trình độ dưới đại học, chiếm 6,67%.

Về trình độ lý luận chính trị: 1 đại biểu trình độ cử nhân, chiếm 3,33%; 15 đại biểu trình độ cao cấp, chiếm 50%; 10 đại biểu trình độ trung cấp, chiếm 33,33%. 

Cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật, có 100% cử tri thị xã đi bầu cử và Nghĩa Lộ là 1 trong 4 địa phương của tỉnh Yên Bái đạt tỷ lệ tuyệt đối này. Cử tri Nghĩa Lộ đã bầu đủ 3 đại biểu Quốc hội, 3 đại biểu HĐND tỉnh, 30 đại biểu HĐND thị xã, 297 đại biểu HĐND cấp xã, phường. HĐND thị xã đã tổ chức thành công Kỳ họp thứ Nhất khóa XV đảm bảo dân chủ, đúng luật, phát huy trách nhiệm cao của mỗi đại biểu. 

Tại Kỳ họp đã bầu được các chức danh của HĐND, UBND, Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân thị xã Nghĩa Lộ nhiệm kỳ 2021 - 2026 đủ về số lượng, cơ cấu thành phần ở các vị trí, chức vụ.

 Thường trực HĐND, các ban, tổ đại biểu HĐND thị xã cũng đã tập trung giám sát thường xuyên về việc nhân dân đón tết cổ truyền; vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội… Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; thực hiện công tác phối hợp hoạt động của HĐND và các hoạt động khác được HĐND thị xã tập trung hoàn thành. 

Những tháng cuối năm, Thường trực HĐND, các ban HĐND thị xã tổ chức thực hiện các cuộc giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên theo kế hoạch, giám sát việc thực hiện kiến nghị sau giám sát và việc trả lời ý kiến, kiến nghị, những vấn đề cử tri quan tâm kiến nghị nhiều lần. HĐND thị xã cũng sẽ thực hiện giám sát thông qua việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021 tại các cơ quan, đơn vị, xã, phường, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 

Theo Báo Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h