Nghị quyết HĐND >> Chính trị

Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Quy định thời hạn giao dự toán, phê chuẩn quyết toán ngân sách và thời hạn gửi báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm trên địa bàn tỉnh Yên Bái

26/12/2018 08:41:36 Xem cỡ chữ Google
BBT Tổng hợp

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h