Sign In

Tin Hoạt động >> Chính trị

Xem xét các báo cáo, tờ trình, chia tổ thảo luận tại Kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh khóa XIX

06/07/2022 07:58:43 Xem cỡ chữ Google
HĐND - Tiếp tục chương trình Kỳ họp, chiều 5/7, Kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX tiến hành xem xét các báo cáo, tờ trình và tham gia thảo luận tại tổ.

Đại biểu Đỗ Việt Bách - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tham gia ý kiến thảo luận tại tổ

Kỳ họp đã xem xét các tờ trình và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, gồm: Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm B - Dự án đầu tư xây dựng công trình Tiểu dự án giải phóng mặt bằng khu, cụm công nghiệp huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều 3 của Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND ngày 04/07/2020 của HĐND tỉnh về việc ban hành một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc ban hành danh mục dự án cần thu hồi, chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và sửa đổi một số Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc quyết định điều chỉnh chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết thông qua Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái đến năm 2040; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định mức kinh phí hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2023; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 59/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh Yên Bái quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Yên Bái từ năm học 2021 - 2022; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế đối với người dân sinh sống tại các xã đặc biệt khó khăn khi được công nhận đạt chuẩn NTM trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2022-2025.

Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh định hướng một số nội dung thảo luận tại tổ 

Định hướng một số nội dung thảo luận tại tổ, đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị đại biểu tập trung thảo luận đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 07/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh, như: Tiến độ thu ngân sách; phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản, phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, các sản phẩm OCOP, phát triển rừng, xây dựng nông thôn mới; phát triển sản xuất công nghiệp; hoạt động thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu; tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp; việc thực hiện các nhiệm vụ thu, chi ngân sách; công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường; phát triển giáo dụcđào tạo; công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác đào tạo nghề, lao động, việc làm; an sinh xã hội, bảo trợ xã hội; việc thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án giảm nghèo bền vững; hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin, truyền thông; công tác quản lý về khoa học công nghệ; quản lý tình hình dân tộc, tôn giáo; tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… đồng thời đề xuất những giải pháp cụ thể trên từng lĩnh vực nhằm hoàn thành kế hoạch năm 2022.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu cho ý kiến về những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị đề xuất với UBD tỉnh, các ngành trong việc thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, chính sách an sinh xã hội và triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu thảo luận tham gia ý kiến đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2022 và tham gia ý kiến vào các dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp.

Tham gia thảo luận tại tổ, có ý kiến cho rằng hiện nay sâu quế xuất hiện nhiều trên địa bàn huyện Văn Yên, đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo ngành nông nghiệp sớm có biện pháp xử lý để không làm ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng quế; đại biểu đề nghị đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công các công trình trên địa bàn huyện Văn Yên. Đại biểu đề nghị cần làm rõ nội dung hỗ trợ, cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất trong tờ trình và dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 59 của HĐND tỉnh quy định các khoản thu dịch vụ; đề nghị tỉnh quan tâm đẩy mạnh tiến độ tiêm vắc xin trên địa bàn tỉnh; đối với các nghị quyết có tác động trực tiếp đến đời sống của người dân, cần đẩy mạnh tuyên truyền với nhiều hình thức để nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống. Đại biểu đề nghị nghiên cứu, xem xét việc tăng học phí đối với học sinh THCS vì hiện nay Bộ GD&ĐT đang đề xuất miễn học phí đối với học sinh THCS từ năm học 2022 - 2023; đề nghị UBND tỉnh ban hành Kế hoạch khắc phục các chỉ số giảm bậc so với năm 2020 trong bộ chỉ số năng lực cạnh tranh, đánh giá các yếu tố tác động đến các chỉ tiêu cụ thể và đề ra giải pháp đảm bảo mục tiêu chỉ số CCHC của tỉnh tăng 2 bậc, nâng cao vị thế xếp hạng năng lực cạnh tranh nằm trong nhóm năng lực điều hành trung bình, tiếp cận với nhóm khá của cả nước và nằm ở top đầu của các tỉnh phía Bắc.

Đại biểu tham gia ý kiến thảo luận tại tổ

Đại biểu đề nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh xem xét về điều kiện không bắt buộc hộ gia đình kinh doanh dịch vụ homestay phải tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP thuộc nhóm du lịch cộng đồng và điểm du lịch giai đoạn 2021 - 2025 và đạt tiêu chí OCOP 3 sao trở lên; đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền về các chính sách, chương trình MTQG, đầu tư kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi; đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh...

Đối với dự thảo Nghị quyết  quy định mức thu học phí năm học 2022 - 2023, đại biểu đề nghị xem xét lại việc xác định vùng áp dụng mức thu học phí của thị xã Nghĩa Lộ. Đối với dự thảo Nghị quyết thông qua đồ án quy hoạch chung xây dựng khu du lịch Quốc gia hồ Thác Bà, đại biểu đề nghị cần bổ sung làm rõ hơn các tiềm năng, thế mạnh, bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số; có giải pháp chuyển đổi lao động cho người dân bị thu hồi đất để thực hiện đồ án. 

Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h