Sign In

Hoạt động các kỳ họp >> Chính trị

Giám đốc Sở Công thương trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh khóa XIX

18/07/2022 07:48:43 Xem cỡ chữ Google
HĐND - Tại kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh khóa XIX, đại biểu HĐND tỉnh đã có ý kiến chất vấn Giám đốc Sở Công thương về việc thanh toán tiền đền bù giải phóng mặt bằng đối với các hộ dân bị thu hồi đất xây dựng công trình tại huyện Trạm Tấu. Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải nội dung trả lời chất vấn của Sở Công thương tại kỳ họp.

Ông Vũ Vinh Quang - Giám đốc Sở Công thương trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tại Kỳ họp

* Đại biểu HĐND tỉnh chất vấn:

Năm 2018, để đảm bảo tiến độ thi công công trình điện từ thôn Lừu 1, xã Hát Lừu đi thôn Tà Chử, xã Bản Công, huyện Trạm Tấu, 38 hộ và 3 tổ chức trong phạm vi ảnh hưởng của dự án đã đồng ý và tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư và đơn vị thi công triển khai dự án sau khi đã xác định được diện tích đất phải thu hồi xây dựng công trình. Công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 11 năm 2018, các hộ dân bị thu hồi đất xây dựng công trình đã kiến nghị nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa nhận được tiền đền bù giải phóng mặt bằng. Đề nghị Giám đốc Sở Công Thương cho biết với trách nhiệm của ngành đã tham mưu, chỉ đạo giải quyết nội dung này như thế nào? Đến bao giờ thì các hộ dân bị thu hồi đất xây dựng công trình được thanh toán tiền đền bù giải phóng mặt bằng theo quy định của nhà nước?

* Ông Vũ Vinh Quang - Giám đốc Sở Công thương

Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Yên Bái giai đoạn 2014-2020 được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 1541/QĐ-UBND ngày14/12/2011 và  điều chỉnh tại Quyết định số 1910/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của UBND tỉnh Yên Bái. Mục tiêu của dự án là phát triển lưới điện trung hạ áp, đấu nối điện về các hộ dân, cung cấp điện lưới Quốc gia cho đồng bào dân tộc tại các thôn, bản chưa có điện, đặc biệt là đồng bào các dân tộc. Đáp ứng nhu cầu sử dụng điện, từng bước nâng cao đời sống dân trí cho đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, chính trị, quốc phòng.

Năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái có Quyết định số 359/QĐ-UBND ngày 22/3/2018 phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán thuộc dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Yên Bái giai đoạn 2014 - 2020, Sở Công Thương đã triển khai thực hiện đầu tư xây dựng công trình điện tại thôn Tà Chử, xã Bản Công, huyện Trạm Tấu. Trong quá trình triển khai thi công, Sở Công Thương đã nhận được sự giúp đỡ và tạo điều kiện của Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân xã Hát Lừu, xã Bản Công và các hộ dân để triển khai thực hiện dự án. Đến nay, dự án đã hoàn thành đóng điện và đưa vào sử dụng cấp điện phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của các hộ dân tại thôn Tà Chử, xã Bản Công, huyện Trạm Tấu từ tháng 11/2018 góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Về việc chi trả kinh phí đền bù cho các hộ dân, năm 2018 Sở Công Thương đã ký hợp đồng với đơn vị tư vấn đo đạc là Trung tâm Công nghệ Tài nguyên môi trường tỉnh Yên Bái (nay là Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Yên Bái) thực hiện công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính cho toàn bộ công trình điện thôn Tà Chử đến tháng 7/2019 đã hoàn thành. Tuy nhiên, trong quá trình lập hồ sơ thu hồi đất để phục vụ công tác đền bù giải phóng mặt bằng có một số vị trí cột nằm trong đất rừng tự nhiên, cụ thể: Xã Bản Công có 05 vị trí cột, diện tích 30 m2 và 06 vị trí chân néo diện tích 12 m2 thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu quản lý; tại xã Hát Lừu có 05 vị trí cột diện tích 30 m2 và 04 vị trí chân néo diện tích 8 m2 thuộc UBND xã Hát Lừu quản lý, theo Chỉ thị số 13- CT/TW ngày 12/1/2017 của Ban Bí thư Trung ương đảng và Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/08/2017 của Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng thì phải trình xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ. Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chấp thuận chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác tại các văn bản: văn bản số 1640/UBND-NLN ngày 11/6/2020, văn bản số 2693/UBND-NLN ngày 30/9/2019, tuy nhiên đến nay chưa có ý kiến chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, nên Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Trạm Tấu chưa đủ căn cứ lập bản đồ thu hồi đất để chi trả đền bù.

Để không ảnh hưởng đến đời sống nhân dân vùng thực hiện dự án trong khi chờ Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chấp thuận chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng tự nhiên sang mục đích khác, để phê duyệt kinh phí đền bù cho toàn bộ công trình, trong đó có các hộ dân có đất bị thu hồi không ảnh hướng đến đất rừng tự nhiên. Sở Công Thương đã có văn bản số 2639/SCT-VP ngày 22/11/2021 đề nghị đơn vị tư vấn đo đạc là Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Yên Bái đo vẽ tách hồ sơ thu hồi đất (phần diện tích đất thu hồi không thuộc đất rừng tự nhiên) để Trung tâm phát triển quỹ đất, Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, phê duyệt, để thực hiện việc chi trả cho nhân dân, thời gian dự kiết trong quý IV năm 2022. Đối với phần đất thu hồi ảnh hưởng đến đất rừng tự nhiên, Sở Công Thương tham mưu cho UBND tỉnh tiếp tục có ý kiến với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng tự nhiên sang mục đích khác làm cơ sở triển khai công tác kiểm kê, phê duyệt kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng theo quy định.

Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h