Sign In

Hoạt động các kỳ họp >> Chính trị

Giám đốc Sở Nội vụ trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh khóa XIX

18/07/2022 07:45:49 Xem cỡ chữ Google
HĐND - Tại kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh khóa XIX, đại biểu HĐND tỉnh đã có ý kiến chất vấn Giám đốc Sở Nội vụ về vấn đề tuyển dụng giáo viên, nhất là giáo viên môn Tiếng Anh, Tin học tại các huyện vùng cao. Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải nội dung trả lời chất vấn của Sở Nội vụ tại kỳ họp.

Ông Nguyễn Văn Trọng - Giám đốc Sở Nội vụ trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp

* Đại biểu HĐND tỉnh chất vấn:

Trong thời gian qua, công tác tuyển dụng giáo viên đã được tỉnh quan tâm. Tuy nhiên đối với các huyện vùng cao, nguồn tuyển dụng giáo viên, nhất là giáo viên môn Tiếng anh, Tin học còn khó khăn dẫn đến thiếu giáo viên. Đề nghị Sở Nội vụ cho biết với trách nhiệm cơ quan tham mưu cho tỉnh, trong thời gian tới ngành có những giải pháp gì để kịp thời khắc phục tình trạng thiếu giáo viên hiện nay.

* Ông Nguyễn Văn Trọng - Giám đốc Sở Nội vụ:

1. Tình hình giao và thực hiện và định mức số lượng người làm việc

1.1. Giao và thực hiện

- Năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh giao số lượng người làm việc cho sự nghiệp Giáo dục Mầm non và Phổ thông công lập là 14.081 người;

- Có mặt thời điểm 31/3/2022 là: 13.124 người;

- Chưa thực hiện: 957 người.

1.2. Định mức số lượng người làm việc

- Theo Kế hoạch quy mô trường lớp năm học 2022-2023 là: 15.976 người;

- So với số lượng hiện UBND đang giao, tỉnh Yên Bái còn thiếu 1.895 người;

Trên cơ sở đó, Sở Nội vụ đã tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ (Báo cáo số 77/BC-UBND ngày 13/5/2022) đề nghị xem xét, bổ sung đủ số lượng người làm việc theo định mức năm học 2022-2023. Đến nay Bộ Nội vụ đang thẩm định. Sau khi được Bộ Nội vụ giao bổ sung, Sở Nội vụ sẽ tham mưu cho UBND tỉnh giao bổ sung chỉ tiêu cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục của tỉnh.

2. Tình hình tuyển dụng viên chức sự nghiệp Mầm non và Phổ thông công lập đợt 2 năm 2021

- Thực hiện Kế hoạch số 282/KH-UBND ngày 27/12/2021 của UBND tỉnh về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục Mầm non và phổ thông công lập tỉnh Yên Bái đợt 2 năm 2021 với tổng số 810 chỉ tiêu tuyển, trong đó:

+ Giáo viên Ngoại ngữ: 100 chỉ tiêu (Thi tuyển 36; Xét tuyển 64).

+ Giáo viên Tin học: 91 chỉ tiêu (Thi tuyển 59; Xét tuyển: 32)

Riêng 02 huyện vùng cao Trạm Tấu và Mù Cang Chải xét tuyển 29 giáo viên môn Ngoại ngữ; 11 giáo viên môn Tin học.

- Hiện tại đã tổ chức xong việc xét tuyển; đối với thi tuyển, đã tổ chức xong Vòng 1 và tổ chức thi Vòng 2 vào ngày 11/7/2022, kết quả tuyển dụng giáo viên vào đầu tháng 8/2022.

3. Thực trạng giáo viên môn Tin học, Tiếng Anh

3.1. Giáo viên môn Tin học

- Hiện toàn tỉnh có 149 giáo viên hiện đang bố trí dạy tự chọn ở cấp Tiểu học và THCS.

- Năm học 2022-2023: sử dụng số giáo viên hiện có đảm bảo đủ giáo viên tối thiểu để dạy lớp 3, 6, 7 theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

3.2. Giáo viên môn Tiếng Anh

- Toàn tỉnh hiện có 373 giáo viên đang bố trí dạy tự chọn ở cấp tiểu học và giảng dạy bắt buộc ở cấp THCS

- Năm học 2022 - 2023: sử dụng số giáo viên hiện có để dạy lớp 3, 6, 7 theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018; lớp 8, lớp 9 theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2006; dạy tự chọn cho học sinh đã được học lớp 3, lớp 4 năm học 2021-2022 với thời lượng 2 tiết/tuần. Qua rà soát, số giáo viên không thể bố trí được (còn thiếu) là 15 định mức giáo viên, cụ thể:

+ Huyện Trạm Tấu thiếu 6 định mức giáo viên;

+ Huyện Mù Cang Chải thiếu 9 định mức giáo viên.

4. Giải pháp khắc phục tình trạng thiếu giáo viên Tin học, Ngoại ngữ

(1) Ưu tiên không sắp xếp giáo viên tiếng Anh, Tin học kiêm nhiệm các nhiệm vụ khác, bố trí dạy liên cấp, liên trường; tăng từ 2, 3 tiết/tuần/1 giáo viên.

(2) Tăng cường giáo viên Tiếng Anh từ các huyện, thị xã, thành phố lên hỗ trợ cho huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải;

- Dự kiến biệt phái 9 giáo viên Tiếng Anh lên hỗ trợ huyện Mù Cang Chải;

- Dự kiến biệt phái 6 giáo viên môn Tiếng Anh lên hỗ trợ huyện Trạm Tấu.

(3) Xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng giáo viên giảng dạy môn Tin học và Công nghệ, môn Khoa học tự nhiên, môn Lịch sử và Địa lý để đảm bảo giáo viên dạy những môn học mới theo Chương trình GDPT 2018.

(4) Ngay sau khi có kết quả tuyển dụng đợt 2 năm 2021, Sở Nội vụ sẽ phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng cơ cấu, số lượng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2022 trên cơ sở chỉ tiêu biên chế được giao nhưng chưa thực hiện để tổ chức tuyển giáo viên năm 2022 trong thời gian sớm nhất, ưu tiên tuyển dụng giáo viên cho các huyện vùng cao.

(5) Xây dựng các phương án tìm nguồn tuyển dụng giáo viên, nhất là giáo viên môn Tiếng Anh, Tin học; đặt hàng đào tạo giáo viên những bộ môn còn thiếu.

(6) Xây dựng chính sách thu hút giáo viên đến công tác ở vùng cao, vùng khó khăn của tỉnh.

 

Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h