Sign In

Hoạt động các kỳ họp >> Chính trị

Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIX

05/07/2022 01:55:24 Xem cỡ chữ Google
Để Kỳ họp diễn ra thành công, đáp ứng nguyện vọng của cử tri, trong công tác chuẩn bị, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã trình xin chủ trương của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nội dung, danh mục trình kỳ họp; phân công các ban của HĐND tỉnh tổ chức khảo sát, thẩm tra các dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án trình kỳ họp đảm bảo theo quy định.

Trước Kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn giám sát kiểm tra việc thực hiện kiến nghị của cử tri tại xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình

Đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thông tin: "Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX không chỉ xem xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 mà còn xem xét các báo cáo theo luật định; các báo cáo chuyên đề của UBND tỉnh về kết quả thực hiện các nghị quyết như: Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp, thuỷ sản; ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, phát triển kinh tế tập thể, giao thông nông thôn, du lịch, giáo dục và đào tạo… 

Kỳ họp dự kiến sẽ thông qua 14 tờ trình, dự thảo nghị quyết và quyết định nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Trong đó có nhiều nghị quyết quan trọng như: ban hành mức thu học phí hằng năm đối với cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2022 - 2023 đến năm học 2025 - 2026; quy định hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình và hỗ trợ bổ sung mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2022 - 2025; thông qua Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái đến năm 2040; chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2023…”.

Để Kỳ họp diễn ra thành công, đáp ứng nguyện vọng của cử tri, trong công tác chuẩn bị, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã trình xin chủ trương của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nội dung, danh mục trình kỳ họp; phân công các ban của HĐND tỉnh tổ chức khảo sát, thẩm tra các dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án trình kỳ họp đảm bảo theo quy định. 

Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh phối hợp với các ban của HĐND tỉnh trong công tác chuẩn bị nội dung của kỳ họp; phối hợp chặt chẽ trong công tác tổ chức thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết bảo đảm thời gian, tiến độ theo kế hoạch. 

Cùng với đó, tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 7. Các tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tổ chức 15 hội nghị tiếp xúc cử tri. Nhiều hội nghị tiếp xúc cử tri tổ chức 2 cấp (tỉnh, huyện), 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) nhằm tránh trùng chéo địa điểm tiếp xúc, đồng thời tiếp thu được nhiều kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp HĐND tỉnh. 

Ngoài ra, Thường trực và các ban HĐND tỉnh đã tổ chức các cuộc giám sát chuyên đề theo kế hoạch, giám sát, khảo sát thường xuyên về tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 17/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp và Nghị quyết số 76/NQ-HĐND về Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2021 - 2026; giám sát việc thực hiện giải quyết các kiến nghị của cử tri. Qua đó, nắm bắt thông tin tình hình thực hiện chính sách pháp luật, nhất là các nghị quyết của HĐND tỉnh, làm căn cứ nắm bắt thông tin giúp đại biểu HĐND tỉnh xem xét, quyết định các vấn đề liên quan được trình tại kỳ họp bảo đảm khách quan, sát thực, hiệu quả. 

Sự phối hợp chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện sẽ là tiền đề quan trọng để Kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX diễn ra đúng luật, hiệu quả và thành công tốt đẹp, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

 

 

Theo Báo Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h