Sign In

Tin Hoạt động >> Chính trị

Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX của đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

31/03/2022 03:19:27 Xem cỡ chữ Google
HĐND - Sau ½ ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đã đề ra. Các đại biểu đã biểu quyết thông qua 10 Nghị quyết và bế mạc kỳ họp. Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có bài phát biểu bế mạc Kỳ họp. Cổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng đăng tải toàn văn bài phát biểu của đồng chí.

Quang cảnh kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khóa XIX

- Kính thưa đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

  - Thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh.

  - Thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

  - Thưa cán bộ, chiến sỹ, cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 5 (Kỳ họp chuyên đề) - Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIX đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận, thống nhất thông qua 10 nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội; huy động, tập trung nguồn lực đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư; thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giảm nghèo bền vững; chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án theo quy định của pháp luật; nâng cao hiệu quả hoạt động trong lĩnh vực y tế, giáo dục trên địa bàn tỉnh; sắp xếp thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn huyện Trấn Yên và thị xã Nghĩa Lộ.

Đây là những Nghị quyết hết sức quan trọng, nhằm cụ thể hóa chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, tạo cơ sở pháp lý để các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh đề ra.

Ngay sau kỳ họp này, giao Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, đảm bảo hiệu quả, đúng quy định của pháp luật. Trong đó, cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như sau:

          (1) Đối với các nghị quyết về phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm B và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025: Yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chi tiết, gắn với tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án bảo đảm tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo kế hoạch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

          (2) Đối với các Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: Đây là 02 nghị quyết có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn 2021-2025. Với mục tiêu là nâng cao chất lượng đời sống người dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi, giảm tỷ lệ hộ nghèo của toàn tỉnh. Do đó, yêu cầu các cấp, các ngành trong cả hệ thống chính trị nghiêm túc triển khai, thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, phù hợp với khả năng cân đối, bố trí nguồn lực của Trung ương và của địa phương.

          (3) Đối với Nghị quyết về sáp nhập thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn huyện Trấn Yên và thị xã Nghĩa Lộ: Chủ trương sắp xếp thôn, bản, tổ dân phố nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và hiệu quả đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống của nhân dân. Do đó, các cấp, các ngành, các địa phương từ tỉnh đến cơ sở cần chủ động hướng dẫn, triển khai sắp xếp lại các tổ chức ở cấp thôn, bản, tổ dân phố bảo đảm đồng bộ, thống nhất, hoạt động thông suốt; đồng thời, quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quá trình thực hiện sắp xếp để có biện pháp giải quyết kịp thời, hợp lý, đúng quy định của pháp luật.

Đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường hoạt động giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong thực tế triển khai thực hiện để đề xuất, kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn giải quyết thỏa đáng, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân.

Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại kỳ họp

          Kính thưa các vị đại biểu.

          Thưa Hội đồng nhân dân tỉnh.

Trong Quý I/2022, với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn và sự đoàn kết, thống nhất của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, chúng ta đã tập trung thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương về lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức Tết Nhâm Dần phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, tạo điều kiện để nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Trong Quý II và những tháng tiếp theo, dự báo có những thuận lợi, khó khăn đan xen tác động đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, linh hoạt, không ngừng đổi mới, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Một là, tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và tình hình thực tế để triển khai thực hiện linh hoạt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tạo điều kiện thuận lợi để các hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp diễn ra trong trạng thái bình thường mới.

Hai là, tập trung cao độ, quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo Chương trình hành động số 56 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 67 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Nhất là tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết, đề án của Tỉnh ủy và cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh, triển khai đồng bộ các giải pháp chống thất thu ngân sách, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2022; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; tiếp tục chăm lo công tác an sinh xã hội; phát triển kinh tế xã hội vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ba là, kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX dự kiến sẽ được tổ chức vào giữa năm 2022. Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo các ban, sở, ngành chuyên môn và các địa phương khẩn trương rà soát các nội dung đăng ký trình kỳ họp; chủ động xây dựng, hoàn thiện các tờ trình, dự thảo nghị quyết; gửi hồ sơ, tài liệu đúng thời gian quy định để các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra theo quy định.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh đôn đốc, tổ chức kiểm tra, khảo sát, thẩm tra kỹ lưỡng các nội dung trước khi trình kỳ họp.

Bốn là, đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp trong công tác nắm bắt tình hình, tư tưởng của nhân dân; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội.

Kính thưa các vị đại biểu.

Thưa Hội đồng nhân dân tỉnh.

Kỳ họp thứ 5 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi xin trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các vị đại biểu, khách quý đã tới dự, chỉ đạo và động viên kỳ họp. Cảm ơn phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí đã đưa tin về chương trình, nội dung của kỳ họp để cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh theo dõi, giám sát hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Xin kính chúc các vị đại biểu, khách quý, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Xin trân trọng cảm ơn!

Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h