Sign In

Hoạt động các kỳ họp >> Chính trị

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh khóa XIX

05/07/2022 10:49:31 Xem cỡ chữ Google
HĐND - Sáng ngày 1/7, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh khóa XIX.

Quang cảnh Hội nghị

Dự Hội nghị có đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thế Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thị liên quan.

Tại Hội nghị, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã thẩm tra các tờ trình và dự thảo Nghị quyết bao gồm: tờ trình và dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND ngày 4/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh; tờ trình và dự thảo Nghị quyết về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023 - nguồn vốn ngân sách nhà nước; tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhóm B; phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái; tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác; tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc ban hành danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đich sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và sửa đổi một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục các dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ; tờ trình và dự thảo Nghị quyết thông qua Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái đến năm 2040.

Thảo luận tại Hội nghị thẩm tra, các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung các tờ trình và dự thảo nghị quyết. Các tờ trình và dự thảo Nghị quyết đã được các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh chuẩn bị nội dung công phu, đầy đủ, chi tiết và đảm bảo đúng quy định. Tuy nhiên, đối với tờ trình và dự thảo Nghị quyết về thông qua Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái đến năm 2040, Ban Kinh tế Ngân sách cho rằng dự thảo Nghị quyết phải làm nổi bật hơn những tiềm năng, lợi thế về du lịch của hồ Thác Bà; việc phân vùng đất đai trong đồ án cần đảm bảo phù hợp với quy hoạch; đưa ra những giải pháp đối với việc khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng tại hồ Thác Bà; vấn đề xử lý chất thải rắn trong khu du lịch.

Các nội dung thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách được lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp thu để bổ sung, điều chỉnh vào các tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh khóa XIX.

Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h