Sign In

Hoạt động HĐND cấp huyện >> Văn hóa - Xã hội

Văn Yên: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND

22/09/2022 02:02:39 Xem cỡ chữ Google
HĐND - Với quyết tâm tiên phong trong chuyển đổi số, nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND huyện Văn Yên đã có những bước đi cụ thể trong lộ trình chuyển đổi số và đạt được những kết quả nổi bật.

Việc triển khai các kỳ họp không giấy tờ là một trong những dấu ấn đột phá, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương

Quán triệt chủ trương chuyển đổi số của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết số 51 ngày 22/7/2021 của Tỉnh uỷ về chuyển đổi số. Cấp ủy và Chính quyền huyện Văn Yên xác định chuyển đổi số có vai trò rất quan trọng và có tính cấp thiết đối với sự phát triển của địa phương. Huyện xác định rõ những lợi ích lớn mang lại khi thực hiện chuyển đổi số đó là: Giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp; Nâng cao giá trị gia tăng trong kinh tế và gia tăng năng suất lao động; giúp người dân bình đẳng về cơ hội tiếp cận dịch vụ xã hội, chuyển đổi số phải lấy người dân làm trung tâm, chủ thể và động lực.

Chuyển đổi số thành công sẽ giúp cho địa phương bước đi cùng thời đại, tận dụng và khai thác tối đa được tiềm năng, thế mạnh để bứt phá phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.

Do vậy, Huyện Văn Yên đã triển khai Chuyển đổi số từng bước rất bài bản, đó là: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã kịp thời ban hành Chương trình hành động số 18-CTr/HU ngày 13/10/2021 thực hiện Nghị quyết số 51 của Tỉnh ủy; HĐND huyện đã thông qua Đề án Chuyển đổi số huyện Văn Yên giai đoạn 2021 - 2025 tại Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 14/12/202; UBND huyện đã ban hành Đề án kèm theo Quyết định số 5932/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 và Kế hoạch cụ thể, chi tiết từng nội dung, phần việc triển khai trong toàn huyện giai đoạn 2021 - 2025 với 3 trụ cột chuyển đổi số là: Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Với những quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của người dân và doanh nghiệp, huyện Văn Yên xác định đến năm 2025, nằm trong “Tốp đầu” các huyện, thị, thành phố trong tỉnh Yên Bái về chuyển đổi số.

HĐND huyện Văn Yên trong nhiệm kỳ 2021 - 2026 cũng quyết tâm tiên phong trong chuyển đổi số, do vậy, HĐND huyện đã có những bước đi trong lộ trình chuyển đổi số, trước hết là trong chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp; trong đó, việc triển khai các kỳ họp không giấy tờ là một trong những dấu ấn đột phá, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Ứng dụng công nghệ số trong kỳ họp không giấy tờ hết sức phù hợp với xu thế, điều kiện thực tế của huyện Văn Yên. Nếu như trước đây, cơ quan văn phòng phải thực hiện rất nhiều công đoạn như tập hợp, photo, phân loại tài liệu, thậm chí do số lượng tài liệu phải photo, in ấn lớn, gây nhầm lẫn thì từ Kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XVIII, những công đoạn đó đã được thay thế bằng hệ thống “E-Cabinet”. Theo đó, trước kỳ họp, nội dung chương trình và các tài liệu được trình tại kỳ họp đều được chuyển sang hình thức số và đẩy vào hệ thống dữ liệu dùng chung để các đại biểu nghiên cứu trước đảm bảo nhanh nhất, sớm nhất, tránh sai sót, tiết kiệm được chi phí về nhân lực cũng như giấy tờ để in ấn tài liệu. Lần đầu tiên đối với kỳ họp cấp xã đã có HĐND thị trấn Mậu A và xã Đông Cuông triển khai kỳ họp không giấy tờ cấp xã, bước đầu đã nhận được sư đồng tình ủng hộ của các đại biểu, nhiều đại biểu đã tự nguyện bỏ kinh phí để mua sắm máy tính bảng, IPAD, smartphone để phục vụ các kỳ họp và các nhiệm vụ chuyển đổi số tại địa phương. Đặc biệt trong thời gian vừa qua, huyện đã quyết định mua sắm cho mỗi đại biểu HĐND cấp huyện 01 Ipad để phục vụ kỳ họp, cũng như hoạt động của đại biểu HĐND cấp huyện.

Tài liệu của các cuộc họp, phiên họp của Thường trực HĐND, các ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND đều được gửi đến các thành viên dự họp thông qua hệ thống Thư điện tử công vụ và sử dụng mã QR CODE để quét, lấy tài liệu. Hiện nay, huyện đang triển khai các cuộc họp giữa TT HĐND huyện với Ban HĐND huyện, các Tổ đại biểu HĐND cấp huyện, TT HĐND cấp xã bằng hình thức trực tuyến thông qua hệ thống phòng họp trực tuyến VNPT - Meeting, qua nền tảng google meet… nhằm đảm bảo tính kịp thời, cũng như tiết kiệm được thời gian, chi phí đi lại cho các đại biểu cơ sở.

Thường trực HĐND huyện, các ban HĐND huyện, các Tổ đại biểu HĐND từ huyện đến cấp xã, đại biểu HĐND cấp xã đều đã thiết lập các nhóm zalo để trao đổi công việc cũng như các kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện.

Công tác thông tin tuyên truyền về hoạt động của HĐND huyện, Thường trực HĐND, các ban HĐND, các đại biểu HĐND từ huyện đến cơ sở được triển khai thực hiện có hiệu quả thông qua các ứng dụng mạng xã hội như: kênh zalo, Facebook “Trang thông tin điện huyện Văn Yên”, facebook của các cơ quan, đơn vị, các địa phương qua đó giúp người dân có thể nắm bắt rất kịp thời về các hoạt động của đại biểu, chủ trương, chính sách của Đảng, phát luật của Nhà nước, cũng như việc tiếp thu các ý kiến, kiến nghị, phản ảnh của người dân thông qua các nhóm zalo, fanpage, facebook...

Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong các hoạt động tiếp xúc cử tri, nhiều tổ đại biểu HĐND cấp xã áp dụng hình thức tiếp xúc cử tri trực tuyến thông qua các nền tảng như google meet, zavi…. Đây là hình thức mới, tuy nhiên qua đánh giá cũng đã nhận được nhiều hưởng ứng, ửng hộ của cử tri.

Các hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành, phối hợp giữa Thường trực HĐND huyện, các ban HĐND huyện với các cơ quan, đơn vị đều được triển khai trên phần mềm quản lý văn bản dùng chung của tỉnh (Voffice).

Để tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND trong thời gian tới, HĐND huyện xác định cần tiếp tục duy trì và đẩy mạnh việc tổ chức kỳ họp HĐND cấp huyện không giấy tờ, đồng thời, bổ sung, tích hợp các phần mềm thông minh phục vụ kỳ họp như biểu quyết điện tử, điểm danh điện tử, góp ý dự thảo, sơ đồ vị trí chỗ ngồi…trên Ipad hoặc smartphone (Điện thoại thông minh).

Tăng cường sử dụng họp, giao ban trực tuyến giữa Thường trực HĐND huyện, các ban HĐND huyện với TT HĐND cấp xã, phấn đấu trên 80% cuộc họp bằng hình thức trực tuyến.

Bên cạnh đó khuyến khích, vận động các đại biểu HĐND cấp xã tiếp tục xã hội hóa nguồn kinh phí để mua sắm máy tính xách tay, Ipad, smartphone phục vụ các hoạt động của HĐND như Kỳ họp, họp trực tuyến, tiếp xúc cử tri…

Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh hình thức tiếp xúc cử tri theo hình thức kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến giúp cho nhiều cử tri có thể theo dõi, tham gia đóng góp ý kiến cho các đại biểu từ cấp huyện đến cơ sở.

Khảo sát, nghiên cứu theo dõi việc trả lời kiến nghị cử tri, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, giám sát và thực hiện các kiến nghị giám sát bằng phần mềm.

Tiếp tục triển khai đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về chuyển đổi số, cũng như các kỹ năng cơ bản trong khai thác, sử dụng các ứng dụng số phục vụ nhiệm vụ cho các đại biểu HĐND từ cấp huyện đến cấp cơ sở.      

Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h