Sign In

Tin Hoạt động >> Chính trị

Hội nghị ký kết quy chế phối hợp giữa Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh, giai đoạn 2021-2026

30/12/2021 02:09:44 Xem cỡ chữ Google
HĐND - Chiều ngày 29/12, tại Văn phòng UBND tỉnh đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác phối hợp hoạt động giữa HĐND, UBND tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh, giai đoạn 2016-2021; ký kết quy chế phối hợp giữa Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh, giai đoạn 2021-2026.

Lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Đoàn Đại biểu Quốc hội-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ tỉnh

Dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Giàng A Tông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh…

Toàn cảnh Hội nghị.

Thực hiện Quy chế phối hợp nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND, UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp chặt chẽ, đoàn kết, thống nhất cao trong công tác chỉ đạo, điều hành, góp phần tích cực trong việc tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của tỉnh. HĐND, UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp triển khai tuyên truyền, vận động nhân dân trong tỉnh thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của HĐND tỉnh; vận động các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương để triển khai thực hiện toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, đã phối hợp tổ chức phát động thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức tốt các kỳ họp, phiên họp, hoạt động giám sát và lấy phiếu tín nhiệm đối người giữ chức vụ do HĐND bầu, công tác tiếp xúc cử tri và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân... Qua đó, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế, xã hội của  tỉnh phát triển.

Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện công tác phối hợp giữa Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh; thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện; đồng thời, đề xuất những giải pháp khắc phục nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan trong thời gian tới.

Thực hiện quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2021- 2026, Đoàn Đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã thống nhất ban hành Quy chế phối hợp hoạt động với 10 nội dung, bao gồm: tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền, vận động nhân dân và thực hiện dân chủ cơ sở; thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; hoạt động tiếp xúc cử tri; hoạt động xây dựng pháp luật, ban hành văn bản; chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp, phiên họp; hoạt động giám sát, khảo sát, kiểm tra và phản biện xã hội; trả lời kiến nghị, trả lời kiến nghị của Ủy ban MTTQ, cử tri và nhân dân; tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân; chế độ thông tin, hội họp.

Theo đó, Đoàn Đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ có trách nhiệm thực hiện các nội dung phối hợp đã quy định. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu giúp Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh duy trì mối quan hệ công tác, theo dõi, đôn đốc và thực hiện Quy chế.

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác phối hợp hoạt động giữa HĐND, UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh, giai đoạn 2016-2021. Đồng chí nhấn mạnh: việc thống nhất ký kết quy chế mới với sự tham gia của 4 cơ quan: Đoàn Đại biểu Quốc hội-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ tỉnh là cần thiết, là cơ sở quan trọng để xây dựng hệ thống chính trị ở tỉnh vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, góp phần lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh. Để triển khai hiệu quả các nội dung phối hợp của quy chế, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đề nghị các cơ quan cần chủ động phối hợp chặt chẽ trong thực hiện các nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, cũng như thực hiện chức năng, nhiệm vụ riêng của từng cơ quan, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh thực sự trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh việc tuyên truyền, tập hợp và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tích cực vận động nhân dân hưởng ứng, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, thiết thực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và chỉ số hạnh phúc của nhân dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị,các cơ quan cần cụ thể hóa các nội dung phối hợp vào chương trình, kế hoạch công tác hàng năm đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra, trên nguyên tắc “phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, kịp thời, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng và tuân thủ nghiêm các quy định hiện hành của pháp luật”; thực hiện tốt công tác thông tin, chế độ báo cáo, chế độ họp định kỳ và đột xuất nhằm đảm bảo công tác phối hợp được thực hiện chặt chẽ, có hiệu quả; các cơ quan chủ động, đổi mới trên các lĩnh vực công tác để có sự phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện. Định kỳ hàng năm, tổ chức hội nghị để đánh giá kết quả phối hợp và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện mhằm nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của mỗi cơ quan theo Quy chế.

Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h