Sign In

Hoạt động HĐND cấp huyện >> Chính trị

HĐND huyện Văn Chấn không ngừng đổi mới hoạt động giám sát

03/08/2022 10:37:18 Xem cỡ chữ Google
Đổi mới phương pháp giám sát theo hướng thiết thực, chất lượng và hiệu quả; chương trình giám sát có tính bao quát, phản ánh thực tế và có tác động mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương… là những tác động tích cực mà hoạt động giám sát của HĐND huyện Văn Chấn đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Hoàng Thị Hồng Phóng - Phó Chủ tịch HĐND huyện giám sát việc triển khai Đề án trồng cây mắc ca xen chè tại xã Nậm Búng

Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát (KTGS) thường kỳ trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội và tiến độ thực hiện các đề án theo nghị quyết HĐND huyện, tháng 7 vừa qua, Thường trực HĐND huyện và các ban của HĐND huyện Văn Chấn đã có cuộc KTGS chuyên đề việc triển khai, tiến độ thực hiện Đề án trồng cây mắc ca xen chè tại xã Nậm Búng.

Cùng với công tác tuyên truyền, cơ chế hỗ trợ, khuyến khích đã tạo được sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của người dân. Đến nay, Nậm Búng có gần 72 ha cây mắc ca xen chè, toàn bộ diện tích này đều sinh trưởng và phát triển tốt.

Ông Phạm Bá Dư - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nậm Búng cho biết: "Sau khi đi thực tế kiểm tra, đoàn công tác của HĐND huyện đã đánh giá cao những kết quả trong công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, sự vào cuộc tích cực của người dân trong triển khai thực hiện Đề án; đồng thời, nắm bắt kịp thời những bất cập, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, từ đó, kiến nghị, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của các cấp chính quyền; đề xuất xây dựng và điều chỉnh các chính sách phù hợp, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân”.

Căn cứ chương trình giám sát, chương trình hoạt động, Thường trực HĐND và các ban của HĐND huyện chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức hoạt động giám sát; quán triệt nội dung kế hoạch giám sát; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên đoàn giám sát trong việc nghiên cứu các thông tin liên quan, thống nhất cách thức làm việc tại các đơn vị, địa phương...

Theo đó, các ban của HĐND huyện đã tổ chức 12 buổi giám sát với nội dung chuyên đề phù hợp, đúng trọng tâm, tập trung vào các vấn đề kinh tế - xã hội bức xúc, được dư luận, cử tri và đại biểu HĐND quan tâm như: việc triển khai Nghị quyết số 69 của HĐND tỉnh về các chính sách hỗ trợ phát triển nông - lâm nghiệp tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hay các xã Sùng Đô, Suối Quyền, Nậm Búng...

Đồng thời, các ban của HĐND huyện đã thực hiện giám sát thường xuyên, liên tục việc thi hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo, giải quyết kiến nghị của nhân dân. Thường trực, các ban của HĐND cấp xã đã tổ chức nhiều nội dung giám sát chuyên đề tập trung vào các lĩnh vực, nội dung như: thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; công tác quản lý, khai thác, sử dụng các công trình giao thông, thủy lợi, công trình cấp nước sinh hoạt tập trung; thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất nông - lâm nghiệp; công tác bảo vệ và phát triển rừng; các chính sách an sinh xã hội; công tác xóa đói giảm nghèo; xây dựng chuẩn quốc gia về y tế xã; nâng cao chất lượng làng, bản văn hóa trên địa bàn huyện; việc thực hiện chỉ tiêu về tỷ lệ hộ dân cư nông thôn được dùng nước sạch hợp vệ sinh và tỷ lệ hộ dân cư nông thôn có nhà vệ sinh hợp vệ sinh; việc thực hiện dự toán thu, chi ngân sách hàng năm; kết quả thực hiện và hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay các chính sách tín dụng ưu đãi cho đồng bào dân tộc thiểu số...

Đồng chí Hoàng Thị Hồng Phóng - Phó Chủ tịch HĐND huyện Văn Chấn cho biết: "Từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND huyện đã tổ chức 8 kỳ họp, các ý kiến, kiến nghị của cử tri đều được chuyển tới các cơ quan chức năng, các xã, thị trấn giải quyết thỏa đáng. Đồng thời, trước và sau mỗi kỳ họp của HĐND huyện, chúng tôi tổ chức các buổi tiếp xúc với cử tri, qua đó, tạo được lòng tin của nhân dân với sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương”.

Có thể thấy, việc không ngừng đổi mới về nội dung, phương thức triển khai, hoạt động các chương trình giám sát, chú trọng ngay từ ở cơ sở đã tạo tiền đề quan trọng để HĐND huyện cùng cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện có những quyết sách phù hợp với thực tiễn đặt ra và những vấn đề mang tính chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm kỳ 2020 - 2025, xây dựng huyện Văn Chấn phát triển toàn diện theo mục tiêu đề ra.

Theo Báo Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h