Sign In

Tin Hoạt động >> Chính trị

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Vũ Quỳnh Khánh dự chỉ đạo Kỳ họp thứ 4 - HĐND huyện Lục Yên

15/12/2021 02:49:41 Xem cỡ chữ Google
HĐND - Ngày 15/12, HĐND huyện Lục Yên khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 4 nhằm xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 và quyết định các nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền. Đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự và chỉ đạo Kỳ họp.

Các đại biểu trao đổi thảo luận bên lề Kỳ họp

Qua đánh giá kết quả năm 2021, Lục Yên có 19 chỉ tiêu vượt nghị quyết đề ra, 12 chỉ tiêu đạt, 06 chỉ tiêu không đạt. Một số chỉ tiêu đạt cao như: giá trị sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp đạt 2.110 tỷ đồng, bằng 100,5% nghị quyết, tăng 8,76% so với năm 2020; thành lập mới 26/25 doanh nghiệp (bằng 104%), 10/10 hợp tác xã (bằng 100%), 135/130 tổ hợp tác (bằng 103,8%); thu ngân sách ước đạt 286,8 tỷ đồng, bằng 100,3% nghị quyết, tăng 8,8% so với năm 2020.

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo đạt được một số kết quả tích cực. Công tác văn hóa, thông tin, thể thao được đảm bảo.

Năm 2022, Lục Yên đề ra 37 chỉ tiêu chủ yếu, gồm: 17 chỉ tiêu về kinh tế, 13 chỉ tiêu về xã hội, 07 chỉ tiêu về môi trường.

Năm 2021, HĐND huyện thực hiện công tác chuẩn bị cho các kỳ họp đảm bảo đúng luật, dân chủ và hiệu quả. Thường trực HĐND huyện đã tổ chức thành công Kỳ họp thứ nhất bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐNDhuyện, UBND huyện, Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện đảm bảo đúng quy định; tổ chức thành công 03 kỳ họp và thông qua 15 nghị quyết.

Công tác tiếp xúc cử tri của các đại biểu HĐND được duy trì, thực hiện theo quy định; Thường trực HĐND huyện làm tốt công tác điều hòa phối hợp trong hoạt động tiếp xúc cử tri 3 cấp, đảm bảo mối liên hệ chặt chẽ giữa đại biểu và cử tri.

Thường trực HĐND huyện phối hợp với lãnh đạo UBND huyện duy trì tốt công tác tiếp công dân, xem xét giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân; giám sát các cơ quan, đơn vị thực hiện những kiến nghị của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, tiếp nhận và chuyển đến các cơ quan chức năng để xem xét, giải quyết.

Thường trực HĐND huyện đã phối hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, bầu đủ 35 đại biểu HĐND huyện theo đúng cơ cấu, thành phần.

Chỉ đạo về một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai thực hiện trong năm 2022, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Vũ Quỳnh Khánh nhấn mạnh, huyện cần thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, kịp thời các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về phòng chống dịch bệnh Covid -19; chủ động xây dựng các phương án, kịch bản cụ thể, sát với tình hình, tuyệt đối không để lúng túng, bị động, bất ngờ. Triển khai tốt các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội theo nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND tỉnh bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng; đồng thời rà soát, đánh giá, phát hiện những tồn tại, bất cập từ thực tiễn để đề xuất với HĐND tỉnh, UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp; đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng và chuyển đổi số, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị của năm 2022.

Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h