Sign In

Tin Hoạt động >> Chính trị

20 nghị quyết quan trọng được thông qua tại Kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khóa XIX

08/12/2021 08:09:21 Xem cỡ chữ Google
HĐND - Tại Kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khóa XIX, HĐND tỉnh đã thông qua 20 nghị quyết quan trọng.

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết Kỳ họp

* 20 nghị quyết thông qua tại Kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khóa XIX: 

(1) Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

(2) Nghị quyết về việc giao kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước năm 2022. 

(3) Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2022. 

(4) Nghị quyết về biên chế công chức hành chính, biên chế các hội có tính chất đặc thù; phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; khoán và giao chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức hội có tính chất đặc thù năm 2022. 

(5) Nghị quyết thông qua Đề án nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2021-2026.

(6) Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái. 

(7) Nghị quyết quy định mức thưởng của tỉnh đối với xã, thôn (bản) trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025.

(8) Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái. 

(9) Nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2022, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách địa phương, giai đoạn 2022 - 2025. 

(10) Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022.

(11) Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2020.

(12) Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung điều 1 của Nghị quyết số 73/2020/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái thông qua Đề án phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021-2025. 

(13) Nghị quyết thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2022 và sửa đổi một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ. 

(14) Nghị quyết về việc kéo dài thời hạn Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030. 

(15) Nghị quyết về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác. 

(16) Nghị quyết về việc hỗ trợ kinh phí giải quyết thôi việc theo nguyện vọng đối với các trường hợp là hợp đồng làm chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan hành chính Nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện tự nguyện thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động trong năm 2019 và năm 2020. 

 (17) Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái. 

(18) Nghị quyết quy định nội dung, mức chi để chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Yên Bái. 

(19) Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái năm 2022.

(20) Nghị quyết bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h