Sign In

Hoạt động HĐND cấp huyện >> Chính trị

Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện Yên Bình khóa XXI

18/07/2022 07:57:09 Xem cỡ chữ Google
HĐND huyện Yên Bình khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 vừa tổ chức Kỳ họp thứ 5 nhằm sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và nghị quyết HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và một số nội dung quan trọng khác.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện Yên Bình khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

6 tháng đầu năm, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022, đặc biệt là thực hiện Chương trình hành động số 56 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2022, dưới sự chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, sự giám sát chặt chẽ của HĐND, sự điều hành linh hoạt của UBND huyện, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện Yên Bình 6 tháng đầu năm đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

HĐND huyện đã thực hiện có hiệu quả theo chức năng, nhiệm vụ; các kỳ họp đều được tổ chức đúng thời gian; việc thẩm tra các báo cáo, tờ trình và ban hành nghị quyết đảm bảo đúng trình tự phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. 

Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện nghiêm túc. Đặc biệt hoạt động giám sát đã được tổ chức thực hiện theo đúng chương trình tập trung vào những vấn đề mà cử tri quan tâm.

Kỳ họp đã dành nhiều thời gian để các đại biểu tham gia thảo luận. Đã có 9 ý kiến thảo luận và chất vấn đối với các ngành chức năng tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm như: việc triển khai các dự án đầu tư, các dự án hỗ trợ phát triển nông nghiệp; công tác quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công tác duy trì và nâng cao chất lượng các câu lạc bộ dân gian, bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc…

Cũng tại Kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã tiến hành miễn nhiệm thành viên UBND đối với 1 đồng chí do chuyển vị trí công tác.

Sau 1/2 ngày làm việc, HĐND huyện đã biểu quyết thông qua 4 nghị quyết: Nghị quyết về miễn nhiệm thành viên UBND huyện; Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện; Nghị quyết về điều chính bổ sung  kế  hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 và Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2021.

Theo Báo Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h