Sign In

Hoạt động HĐND cấp huyện >> Chính trị

HĐND huyện Trấn Yên đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

13/06/2022 08:39:26 Xem cỡ chữ Google
Trong hoạt động giám sát, các đại biểu HĐND đã tập trung vào việc nghiên cứu, xem xét các báo cáo trình kỳ họp.

Lãnh đạo Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện Trấn Yên kiểm tra mô hình phát triển kinh tế tại xã Báo Đáp

Theo đồng chí Mai Thị Lệ Thủy - Phó Chủ tịch HĐND huyện Trấn Yên, thời gian qua, công tác tổ chức, điều hành các kỳ họp có nhiều đổi mới, khoa học, linh hoạt, đảm bảo dân chủ trong thảo luận, quyết định những vấn đề quan trọng. Chủ tọa kỳ họp định hướng những vấn đề cụ thể giúp đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết (NQ), đề án trình kỳ họp. Đại biểu tích cực nghiên cứu tài liệu, tham gia thảo luận, chất vấn tại kỳ họp. 

Hoạt động thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn được quan tâm, dành thời gian thỏa đáng, bảo đảm khách quan, dân chủ. 

Trên cơ sở báo cáo thẩm tra của các ban HĐND và qua hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri (TXCT), các đại biểu đã tham gia phát biếu ý kiến đóng góp vào các nội dung trình kỳ họp. Những vấn đề chưa rõ hoặc còn có ý kiến khác nhau được chủ tọa kỳ họp yêu cầu các cơ quan liên quan tiếp thu, giải trình, làm rõ, tạo sự thống nhất cao khi HĐND biểu quyết thông qua các NQ trình tại kỳ họp.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện tổ chức thành công 2 kỳ họp, thông qua, ban hành 15 NQ. Trong đó, có 8 NQ về tổ chức và công tác cán bộ, 5 NQ về việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện, 2 NQ về các hoạt động của HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các NQ HĐND được ban hành đều bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, đúng thẩm quyền ban hành NQ của HĐND theo quy định pháp luật; đã kịp thời thể chế, cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và NQ của HĐND tỉnh, huyện. Nội dung các NQ phù hợp với tình hình thực tế địa phương, có tính khả thi cao.

Trong hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND, tổ đại biểu HĐND tại các kỳ họp, các đại biểu HĐND đã tập trung vào việc nghiên cứu, xem xét các báo cáo trình kỳ họp. Qua đó, chủ động tham gia ý kiến thảo luận, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nêu rõ những khó khăn, bất cập, đề xuất những giải pháp tốt, cách làm hay để các cơ quan có thẩm quyền thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao. Hoạt động giám sát chuyên đề tiếp tục được quan tâm. 

Theo đó, Thường trực HĐND huyện triển khai giám sát việc triển khai thực hiện NQ HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và xây dựng kế hoạch giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp và thủy sản gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2016 - 2020. 

Các ban của HĐND huyện đã chủ động ban hành quyết định thành lập đoàn giám sát, kế hoạch và tổ chức giám sát theo chương trình đã đề ra. 

Theo đó, Ban Kinh tế - Xã hội đã giám sát kết quả xây dựng và duy trì thôn nông thôn mới kiểu mẫu tại 3 xã: Nga Quán, Y Can, Hưng Thịnh; giám sát công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2021 trên địa bàn huyện Trấn Yên tại 5 xã: Hòa Cuông, Kiên Thành, Việt Cường, Việt Hồng, Hồng Ca; giám sát việc cấp thẻ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho đối tượng là người dân tộc thiểu số năm 2021 tại 3 đơn vị bảo hiểm xã hội huyện và xã Lương Thịnh, Hồng Ca; Ban Pháp chế giám sát về việc chấp hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai và xây dựng trên địa bàn huyện Trấn Yên tại 3 xã: Minh Quân, Bảo Hưng, Lương Thịnh... 

Thông qua hoạt động giám sát, khảo sát đã có nhiều kiến nghị xác đáng với UBND tỉnh, các sở, ngành của tỉnh; UBND huyện, các cơ quan hữu quan và chính quyền các xã, thị trấn về những vấn đề còn hạn chế, thiếu sót trong tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật của Nhà nước, NQ của HĐND các cấp. Qua đó, có biện pháp chỉ đạo kịp thời giúp các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Hoạt động TXCT đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ đại biểu HĐND huyện với thường trực HĐND, UBND và ủy ban mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn; các đợt TXCT tiếp tục có sự đổi mới theo hướng tăng cường trách nhiệm của các đại biểu HĐND huyện, nhiều kiến nghị của cử tri được các đại biểu, lãnh đạo chính quyền địa phương trả lời ngay tại hội nghị. Những vấn đề thuộc trách nhiệm, quyền hạn của cấp huyện được phản ánh đầy đủ, trung thực tại kỳ họp. 

Đồng thời, trong các cuộc TXCT, các đại biểu HĐND huyện đã dành nhiều thời gian nghe cử tri phản ánh ý kiến, tâm tư nguyện vọng và tiếp thu, trả lời ý kiến cử tri. Thường trực HĐND huyện đã tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi UBND huyện chỉ đạo các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết, trả lời theo quy định; phối hợp với tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện tổng hợp, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh những nội dung kiến nghị vượt thẩm quyền cấp huyện. 

Theo Báo Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h