Sign In

Hoạt động HĐND cấp huyện >> Chính trị

HĐND huyện Lục Yên tăng cường hiệu quả hoạt động giám sát

17/03/2022 08:26:16 Xem cỡ chữ Google
Hoạt động giám sát đã cơ bản khắc phục được tình trạng chồng chéo về nội dung, địa điểm, thời gian, đã lồng ghép với các nội dung giám sát thường xuyên, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lục Yên Hoàng Hữu Độ (thứ 2 từ trái sang) thăm mô hình phát triển kinh tế tại xã Mường Lai

Nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND huyện Lục Yên có 35 đại biểu; trong đó, đại biểu có trình độ chuyên môn đại học và sau đại học chiếm trên 90%, đại biểu có trình độ chính trị cao cấp chiếm 51,43%.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cùng với thực hiện tốt các chức năng quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền ở địa phương tại các kỳ họp, Thường trực HĐND và các ban, các tổ đại biểu của HĐND huyện đã thực hiện tốt việc giám sát tại các kỳ họp thường lệ và chuyên đề. Đặc biệt là xem xét các báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện ngân sách nhà nước, quyết toán ngân sách nhà nước của địa phương; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp.

Theo đó, qua giám sát đã có 122/122 ý kiến, kiến nghị được UBND huyện và các cơ quan có trách nhiệm trả lời. Trong đó: 44/122 ý kiến được giải quyết xong; 27/122 ý kiến, kiến nghị đang được giải quyết; 50/122 ý kiến, kiến nghị chưa được giải quyết nhưng đã xác định lộ trình thực hiện; 1/122 ý kiến, kiến nghị được UBND huyện tiếp thu chuyển tỉnh.

Thường trực và các ban của HĐND huyện còn thường xuyên khảo sát, nắm tình hình triển khai thực hiện chỉ tiêu nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Qua đó, có những giải pháp đề xuất, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước.

Cùng với đó, HĐND tăng cường giám sát việc thực hiện nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân mà UBND huyện và các ngành chuyên môn đã trả lời tại kỳ họp HĐND huyện.

Tháng 2/2022, Thường trực HĐND huyện đã giám sát lễ giao, nhận quân năm 2022. Qua giám sát, năm 2022, huyện Lục Yên đã hoàn thành chỉ tiêu giao, tuyển chọn, gọi nhập ngũ 194 công dân. Trong đó, có 160 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, 34 công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Số thanh niên trúng tuyển đều có lý lịch và sức khỏe tốt, trình độ học vấn đáp ứng về yêu cầu theo quy định.

HĐND huyện còn chú trọng tổ chức các cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề như việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý, khai thác, vận chuyển, sử dụng đất để san lấp cải tạo mặt bằng tại các xã, thị trấn; giám sát việc chấp hành pháp luật trong thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển nông - lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn theo Nghị quyết số 15, Nghị quyết số 40 và Nghị quyết số 13 của HĐND tỉnh Yên Bái đối với UBND huyện, các ngành có liên quan và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Bà Hoàng Thị Thanh Vân - Bí thư Đảng ủy xã Tân Lĩnh cho biết: "Thông qua các hoạt động giám sát của Thường trực và các ban của HĐND huyện đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế giúp cấp ủy, chính quyền địa phương khắc phục và giải quyết kịp thời; đồng thời, đề xuất, kiến nghị với đoàn giám sát những khó khăn, vướng mắc nảy sinh ở cơ sở trong quá trình triển khai thực hiện các chính sách của tỉnh, của huyện tại địa phương”.

Các ban của HĐND huyện đã chủ động khảo sát và tổ chức giám sát chuyên đề như: Ban Pháp chế giám sát chuyên đề việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên địa bàn huyện; Ban Kinh tế - Xã hội giám sát chuyên đề công tác quản lý nhà nước về hoạt động xây dựng và quản lý đô thị trên địa bàn thị trấn Yên Thế; Ban Dân tộc giám sát chuyên đề thực hiện chính sách đối với người có uy tín  trong đồng bào dân tộc thiểu số và chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Bà Đặng Thị Kim Liên - Phó Chủ tịch HĐND huyện cho biết: "Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, hoạt động giám sát, khảo sát của HĐND huyện đã được quan tâm, đổi mới về phương pháp, hình thức, nội dung; linh hoạt trong giám sát với từng đối tượng, nội dung, địa bàn; nội dung giám sát được lựa chọn từ những vấn đề mà cử tri quan tâm. Hoạt động giám sát đã cơ bản khắc phục được tình trạng chồng chéo về nội dung, địa điểm, thời gian, đã lồng ghép với các nội dung giám sát thường xuyên, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện”.

Thời gian tới, Thường trực và các ban HĐND huyện Lục Yên sẽ tăng cường hoạt động giám sát tại kỳ họp và giám sát giữa hai kỳ họp thông qua việc xem xét các báo cáo của các cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật; xem xét việc trả lời chất vấn của những người trả lời chất vấn; xem xét quyết định của UBND huyện, nghị quyết của HĐND cấp xã có dấu hiệu trái pháp luật; đồng thời, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 2022 trên địa bàn huyện.

Trong đó, tập trung giám sát việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội; công tác quản lý một số chương trình dự án, chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện; giám sát việc giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị mà cử tri quan tâm.

Theo Báo Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h