Sign In

Tin Hoạt động >> Kinh tế

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết 69 của HĐND tỉnh khóa XVIII về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản giai đoạn 2021 - 2025 tại huyện Mù Cang Chải

29/09/2021 08:09:25 Xem cỡ chữ Google
Tiếp tục chương trình giám sát việc thực hiện nghị quyết 69 của HĐND tỉnh tại huyện Mù Cang Chải, ngày 28/9/2021, đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Yên Bái dẫn đầu đã đi giám sát tại 2 xã Púng Luông và Nậm Khắt và có buổi làm việc với huyện Mù Cang Chải.

Toàn cảnh buổi làm việc

Xác định là huyện vùng cao còn nhiều khó khăn do vậy với các chính sách hỗ trợ sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản trong nghị quyết 69 sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế của huyện vùng cao Mù Cang Chải phát triển, tạo ra khối lượng hàng hóa lớn do vậy để nghị quyết 69 của HĐND tỉnh đến được với người dân, các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn, huyện Mù Cang Chải đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung nghị quyết đến với người dân, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Qua đăng ký thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 69, huyện Mù Cang Chải có 151 hộ gia đình đăng ký hỗ trợ theo chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa hoặc đặc sản hữu cơ trong đó đợt 1 có 86 hộ gia đình đăng ký, đợt 2 có 65 hộ gia đình đăng ký với tổng kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết số 69 năm 2021 là gần 2,9 tỷ đồng. Với việc làm tốt công tác tuyên truyền nội dung nghị quyết đến với người dân có thể nhận thấy rõ người dân đã nhận thức được ý nghĩa của nghị quyết, ý thức phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa của người dân trên địa bàn huyện cũng đã được nâng lên rõ rệt.

Tuy nhiên với đặc thù của 1 huyện vùng cao do vậy quá trình triển khai nghị quyết cũng gặp những khó khăn như: năng lực các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn huyện còn yếu nên không đáp ứng được yêu cầu hỗ trợ của các chính sách. Đối với người dân do trình độ còn hạn chế cộng với tập quán sản xuất còn lạc hậu nên việc đăng ký cũng như triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ của Nghị quyết còn hạn chế. Các nội dung đầu tư hỗ trợ và chứng từ thanh toán phải hướng dẫn nhiều lần làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện, nghiệm thu và giải ngân.

Huyện Mù Cang Chải cũng đã có kiến nghị đoàn giám sát HĐND tỉnh các nội dung như: HĐND tỉnh, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn việc triển khai nghị quyết 69, tập huấn, nâng cao năng lực các doanh nghiệp, HTX để tiếp cận các chính sách hỗ trợ trong nghị quyết 69.

Qua thực tế giám sát và lắng nghe những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nghị quyết 69. Tại buổi làm việc với huyện Mù Cang Chải đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh cũng đã đánh giá tuy là huyện vùng cao còn nhiều khó khăn nhưng huyện Mù Cang Chải đã thực hiện bước đầu khá hiệu quả nghị quyết 69 của HĐND tỉnh, các bước, qui trình thẩm định cũng như các cơ sở, các hộ gia đình đã nghiêm túc thực hiện theo hướng dẫn, cơ bản đã đáp ứng được các yêu cầu về môi trường, các yêu cầu về kiểm dịch, tiêm phòng. Với huyện vùng cao còn nhiều khó khăn do vậy để tiếp tục phát huy hiệu quả chính sách hỗ trợ theo nghị quyết 69 trong thời gian tới, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cũng yêu cầu huyện Mù Cang Chải cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, để người dân tham gia thực hiện nghiêm túc cũng như mở rộng các doanh nghiệp, HTX, người dân tham gia nghị quyết. Cần rà soát, lập danh sách, hồ sơ các hộ gia đình cũng như thực hiện công tác hỗ trợ 1 cách minh bạch. Chú ý công tác phòng chống dịch trên địa bàn, tập trung đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, bên cạnh đó huyện Mù Cang Chải cũng cần xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát với việc thực hiện nghị quyết, trong việc đáp ứng các yêu cầu về môi trường chú ý đến công tác xây dựng chuồng trại đáp ứng đủ yêu cầu. Cần khuyến khích thu hút các HTX, các doanh nghiệp tham gia chính sách hỗ trợ liên kết chuỗi để bao tiêu sản phẩm Sơn Tra. Đối với các ý kiến đóng góp của các thành viên đoàn giám sát huyện Mù Cang Chải cũng cần nghiêm túc, tiếp thu thực hiện. Đối với những khó khăn, vướng mắc sẽ được tiếp thu, tổng hợp để trình lên các kỳ họp HĐND tỉnh, qua đó sẽ có những chỉnh sửa để phù hợp với thực tế, phát huy được hiệu quả để nghị quyết đi vào cuộc sống./.

Theo YTV

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h