Sign In

Hoạt động HĐND cấp huyện >> Chính trị

Một số kết quả hoạt động của HĐND huyện Trạm Tấu trong tháng 02/2022

04/03/2022 08:46:09 Xem cỡ chữ Google
HĐND - Trong tháng 02/2022, Thường trực HĐND huyện Trạm Tấu tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các nội dung, chương trình công tác của HĐND, Thường trực, hai Ban, các Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND huyện đề ra trong năm 2022 đảm bảo thời gian, chất lượng, đồng thời bám sát vào nhiệm vụ trọng tâm và sự chỉ đạo của tỉnh, của Huyện ủy, triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thường trực và các Ban của HĐND huyện duy trì giám sát thường xuyên tình hình triển khai, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn

Thường trực HĐND huyện đã triển khai kịp thời Chỉ thị số 19-CT/TU, ngày 17/11/2021 của Tỉnh uỷ và Kế hoạch số 65-KH/HU, ngày 24/01/2022 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cung cấp kịp thời thông tin đại biểu tham gia kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND các cấp tỉnh Yên Bái năm 2022 theo yêu cầu Kế hoạch số 05/KH-HĐND, ngày 28/01/2022 của Thường trực HĐND tỉnh.

Thường trực và các Ban của HĐND huyện duy trì giám sát thường xuyên tình hình triển khai, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn các xã và thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về: Sản xuất vụ Đông xuân; công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; công tác phòng, chống rét, dự trữ thức ăn cho gia súc;... Xây dựng kế hoạch giám sát thường xuyên tại các xã, thị trấn về triển khai thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện năm 2022 theo Nghị quyết số 54/NQ-HĐND, ngày 15/12/2021 của HĐND huyện. Trong hoạt động tiếp công dân, giải quyết đơn thư được HĐND, đại biểu HĐND huyện duy trì thực hiện theo lịch đã ban hành. Thường trực HĐND huyện đã tổ chức 02 buổi tiếp công dân tại phòng tiếp công dân của huyện đảm bảo đúng quy định.

Tiếp tục thực hiện chương trình công tác tháng 03/2022: 

Một là, chuẩn bị nội dung phiên họp thường kỳ tháng 03 năm 2022; thống nhất nội dung tổ chức hội nghị giao ban công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2022 giữa Thường trực HĐND huyện và Thường trực HĐND các xã, thị trấn; đồng thời đánh giá công tác phối hợp giữa HĐND, UBND và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện.

Hai là, duy trì hoạt động giám sát thường xuyên kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn, đảm bảo đúng quy định. Xây dựng kế hoạch giám sát, tổ chức giám sát chuyên đề theo Nghị quyết HĐND huyện đã ban hành.

Ba là, thực hiện tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân theo quy định; theo dõi, đôn đốc các cơ quan hữu quan trong việc xem xét, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân./.

Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h