Sign In

Hoạt động khảo sát, giám sát >> Văn hóa - Xã hội

Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát chuyên đề tại huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải

20/06/2022 10:39:48 Xem cỡ chữ Google
Từ ngày 14 đến ngày 17/6/2022, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức đoàn giám sát chuyên đề việc thực hiện quy trình rà soát công nhận hộ nghèo, cận nghèo và xét duyệt hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn các huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải. Đoàn giám sát do đồng chí Hoàng Thị Lan Hương - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, tham gia Đoàn giám sát có các đồng chí là ủy viên Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh.

Đoàn đã tiến hành giám sát thực tế việc rà soát công nhận hộ nghèo, cận nghèo và xét duyệt hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn một số xã: Bản Công, Bản Mù (huyện Trạm Tấu); Lao Chải, Mồ Dề (Mù Cang Chải), sau đó Đoàn giám sát làm việc với UBND các huyện.

Đoàn giám sát thực tế các hộ nghèo, hộ cận nghèo

Kết quả rà soát công nhận hộ nghèo, cận nghèo và xét duyệt hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn 2 huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải), là thước đo đánh giá kết quả thực hiện công tác giảm nghèo bền vững và là cơ sở quan trọng phục vụ cho việc hoạch định và tổ chức thực hiện các chính sách, các giải pháp từ tỉnh đến huyện.

 

Đoàn giám sát làm việc với Ủy ban nhân dân xã Bản Công, huyện Trạm Tấu

Qua giám sát thực tế tại cơ sở và làm việc với Ủy ban nhân dân các huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Đoàn đã đánh giá cao và ghi nhận những kết quả mà các địa phương đã đạt trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ. Công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của các cơ quan, đơn vị tại địa phương. Quy trình rà soát cơ bản đã được các địa phương thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy định của Thủ tướng Chính phủ; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái. Kết quả rà soát về cơ bản đã phản ánh đúng thực trạng giảm nghèo trên địa bàn tỉnh. Việc tổng hợp, báo cáo kết quả rà soát trình các cấp phê duyệt luôn được thực hiện đảm bảo kịp thời, qua đó tạo điều kiện cần thiết để có thể thực hiện các chính sách an sinh xã hội cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo ngay từ đầu năm.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Đoàn giám sát cũng nêu ra một số nội dung mà các địa phương cần lưu ý để nâng cao chất lượng công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo như: Nâng cao hiệu quả sử dụng thông tin điều tra trên các phiếu điều tra, nhận dạng vào công tác giảm nghèo; nâng cao chất lượng lưu trữ hồ sơ tài liệu giảm nghèo; nâng cao chất lượng công tác tập huấn bồi dưỡng cán bộ, điều tra viên thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo …

Đoàn giám sát cũng tiếp thu các đề xuất kiến nghị của các địa phương về công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo để triển khai thực hiện tốt hơn trong thời gian tới và tổng hợp báo cáo các cấp có thẩm quyền theo quy định.

Dự kiến Đoàn giám sát sẽ tiếp tục tổ chức giám sát trực tiếp tại các huyện Văn Yên, Yên Bình trong thời gian tới./.

Triệu Thuận

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h