Sign In

Tin Hoạt động >> Chính trị

BAN DÂN TỘC HĐND TỈNH GIÁM SÁT KẾT QUẢ THỰC DỰ ÁN NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO CỘNG ĐỒNG VÀ CÁN BỘ CƠ SỞ XÃ, THÔN, BẢN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN THỤ HƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH 135 NĂM 2017 VÀ 2018 TẠI BAN DÂN TỘC TỈNH

16/05/2019 09:27:21 Xem cỡ chữ Google
Tiếp tục thực hiện Chương trình giám sát kết quả thực hiện dự án nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở xã, thôn, bản ĐBKK thực hiện Chương trình 135 năm 2017 và năm 2018 trên địa bàn tỉnh, ngày 13/5/2019, Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức giám sát kết quả thực hiện tại Ban Dân tộc tỉnh.

Đoàn giám sát làm việc tại Ban Dân tộc tỉnh

           Đoàn giám sát do Bà Triệu Thị Bình, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn; tham gia Đoàn giám sát có các ông (bà) đại biểu HĐND tỉnh là Thành viên của Ban Dân tộc HĐND tỉnh; chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh. Về phía Ban Dân tộc tỉnh làm việc với Đoàn có đồng chí Trần Xuân Thủy, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, đồng chí lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, đại diện một số phòng chuyên môn liên quan đến nội dung giám sát.

Thay mặt Đoàn giám sát, đồng chí Triệu Thị Bình, Trưởng Đoàn đã thông báo kết quả sau khi tổ chức giám sát thực tế tại các huyện và các xã, các đối tượng theo kế hoạch. Đồng thời, các đồng chí thành viên Đoàn giám sát đã trao đổi và đề nghị Ban Dân tộc tỉnh làm rõ thêm một số vấn đề thuộc trách nhiệm của cơ quan chủ trì dự án.  

          Với tinh thần trao đổi thẳng thắn, cầu thị, Ban Dân tộc tỉnh đã phân công các phòng chuyên môn trả lời các vấn đề liên quan đến nguồn kinh phí thực hiện dự án, công tác tổ chức, quản lý lớp, hiệu quả của tiểu dự án sau hai năm thực hiện …

Đoàn giám sát đã ghi nhận những kết quả đạt được trong việc thực hiện dự án nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở xã, thôn, bản ĐBKK thực hiện Chương trình 135 năm 2017 và năm 2018 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời đoàn cũng đề nghị trong thời gian tới, Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo sâu sát hơn nữa để chính sách ngày càng đạt hiệu quả hơn, từ đó tạo điều kiện để hoàn thành mục tiêu của dự án trong những năm tiếp theo./.

Quang Thái

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h