Sign In

Tin Hoạt động >> Chính trị

Khai mạc Kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII

15/03/2019 02:14:38 Xem cỡ chữ Google
Sáng 15/3, HĐND tỉnh long trọng tổ chức Kỳ họp thứ 12 (chuyên đề). Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo kỳ họp.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khai mạc Kỳ họp

Tham dự Kỳ họp có đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Các Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo các Sở, Ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh: Thực hiện Kết luận số 37 của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết số 01 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thống nhất ban hành Chương trình hành động số 144 về nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2019 với phương châm “Đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả”, quyết tâm bứt phá để cơ bản về đích các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh ngay trong năm 2019. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo quán triệt, cho chủ trương để UBND tỉnh hoàn chỉnh, trình HĐND tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phát triển kinh tế xã - hội năm 2019 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Chương trình hành động của Tỉnh ủy. Việc điều chỉnh, bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2019 thể hiện sự quyết tâm rất cao của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự gương mẫu, tiên phong, đổi mới, sáng tạo của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị các cấp. Do vậy, đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu kỹ, tham gia có chất lượng vào các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, khả thi để tổ chức thực hiện, đảm bảo hoàn thành thăng lợi toàn diện kế hoạch đề ra.

Kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt quyền bầu cử; đồng thời tập trung nghiên cứu, thảo luận, tham gia ý kiến thiết thực, trọng tâm, để HĐND tỉnh xem xét, quyết định các nội dung trình kỳ họp.

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh xem xét, thông qua Nghị quyết việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách và chức danh Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo đó, HĐND tỉnh đã tiến hành miễn nhiệm và thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách đối với Đỗ Quang Minh và miễn nhiệm chức danh Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh đối với ông Nguyễn Quốc Luận do nhận nhiệm vụ mới.

Trên cơ sở thống nhất miễn nhiệm của các đại biểu HĐND tỉnh và tờ trình việc giới thiệu nhân sự bầu cử bổ sung các chức danh, Kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh đã tiến hành bầu cử bổ sung chức danh Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021; bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Với sự tín nhiệm cao, ông Nguyễn Quốc Luận được bầu giữ chức danh Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh; ông Trần Xuân Thủy - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh được bầu giữ chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XVIII.

Các đại biểu HĐND tỉnh bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021

HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh và chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo Cổng TTĐT tỉnh

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h