Sign In

Hoạt động tiếp xúc cử tri >> Văn hóa - Xã hội

Yên Bái: Tổ chức tiếp trên 10.000 lượt công dân với trên 6.000 vụ việc

13/04/2022 02:26:06 Xem cỡ chữ Google
HĐND - HĐND tỉnh vừa thực hiện giám sát chuyên đề “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái”. Kết quả giám sát cho thấy, theo chức năng, nhiệm vụ UBND tỉnh và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, 9/9 huyện, thị xã, thành phố đã ban hành nội quy, quy chế tiếp công dân theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị địa phương. Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, cấp huyện được bố trí thuận lợi cho công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Công tác phối hợp giữa các tổ chức hữu quan trong công tác tiếp công dân được quan tâm thực hiện nghiêm túc, đầy đủ

Lịch tiếp công dân thường xuyên, tiếp định kỳ của UBND các cấp được niêm yết công khai tại Trụ sở tiếp công dân, đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, trên trang thông tin điện tử của đơn vị và trên các phương tiện thông tin đại chúng theo đúng quy định; triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các ý kiến, văn bản chỉ đạo của cấp trên; bố trí cán bộ, công chức có năng lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm, được cung cấp các điều kiện cần thiết phục vụ công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tổng số cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân các cấp trên địa bàn toàn tỉnh là 1.312 người, về cơ bản đều được đào tạo chuyên ngành luật và được tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng tiếp công dân do các cấp, các ngành tổ chức.

Trong kỳ báo cáo các cấp, các ngành đã tiếp: 10.067 lượt công dân với 6.407 vụ việc (trong đó có 109 đoàn đông người).

Tiếp công dân thường xuyên: 7.752 lượt, với 6.338 vụ việc.

Tiếp định kỳ tại trụ sở tiếp công dân: 2.272 lượt người, với 2.272 vụ việc.

Qua giám sát cho thấy trong các buổi tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu chính quyền các cấp luôn đảm bảo tính công khai, dân chủ, khách quan, bình đẳng, không phân biệt đối xử. Sau các buổi tiếp công dân định kỳ đều có thông báo kết quả tiếp công dân gửi cho các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố và các công dân có liên quan được biết, thực hiện và đăng tải công khai trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, các trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị theo quy định. 

Công tác phối hợp giữa các tổ chức hữu quan trong công tác tiếp công dân được quan tâm thực hiện nghiêm túc, đầy đủ. Các ngành, đơn vị đã chủ động cử cán bộ, công chức tham gia các buổi tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND các cấp, các buổi đối thoại trực tiếp với công dân trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Trong những năm gần đây, một số vụ việc có sự tham gia của Luật sư trong hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đều được các cấp, các ngành thống nhất phương án giải quyết đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Sự tham gia của Luật sư giúp cho công tác giải quyết khiếu kiện thuận lợi hơn, người dân tin tưởng, yên tâm vào cách giải quyết của chính quyền.

Hầu hết các công dân đều chấp hành tốt các quy định của pháp luật, tuân thủ nội quy, quy chế tiếp công dân; tình trạng công dân khiếu kiện vượt cấp lên các cơ quan của Đảng và Nhà nước ở Trung ương không nhiều, các vụ việc mới phát sinh cơ bản được giải quyết ngay từ cơ sở; cá biệt có một số ít trường hợp công dân cố tình không hiểu và không tuân thủ pháp luật về tiếp công dân, về khiếu nại, tố cáo.

Từ đầu năm 2020 đến nay, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tại các trụ sở tiếp công dân được bố trí linh hoạt, phù hợp với thực tế như: bố trí thêm lực lượng y tế, công an để thực hiện công tác kiểm tra, đo thân nhiệt, khai báo y tế; bố trí vị trí, chỗ ngồi của công dân đảm bảo giữ khoảng cách an toàn theo quy định, mua sắm thêm một số trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch...

Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h