Sign In

Tin Hoạt động >> Chính trị

Đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị tổng kết Đảng bộ năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 tại xã Minh Chuẩn, Huyện Lục Yên

21/01/2019 02:25:21 Xem cỡ chữ Google
Sáng ngày 18/01/2019, Đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã tham dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết Đảng bộ năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 tại xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên.

Đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Trong năm 2018, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ sát với Nghị quyết và sự chỉ đạo của huyện, từ đó đã tạo một số chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, chính quyền và công tác vận động quần chúng. Công tác tuyên truyền, quán triệt triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và học tập Nghị quyết Trung ương 6, 7 được chú trọng, tạo sự thống nhất cao trong toàn xã hội. Việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được quan tâm thực hiện tốt, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa trong nội bộ. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng thực hiện nghiêm. Trong năm Đảng bộ xã Minh Chuẩn đã phát triển mới 5 đảng viên (đạt 100% chỉ tiêu).

Bên cạnh đó, các chủ trương của Đảng cũng được quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo vào tình hình thực tế ở địa phương cùng với triển khai nhiều biện pháp cụ thể từ xã đến thôn. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các chỉ tiêu về kinh tế xã hội thực hiện đạt và vượt so với nghị quyết đề ra, an sinh xã hội được chăm lo thực hiện tốt, đời sống của nhân dân từng bước được nâng lên, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác phòng chống tham nhũng lãng phí, giải quyết khiếu nại tố cáo được tập trung thực hiện.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình đã biểu dương những thành tích đạt được trong năm 2018 và mục tiêu phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền xã Minh Chuẩn trong năm 2019. Đồng chí đề nghị trong năm 2019, địa phương xác định rõ đây là năm tăng tốc thực hiện các chỉ tiêu và tập trung chuẩn bị đại hội đảng các cấp nên địa phương cần phát huy tốt kết quả đạt được, đồng thời tiếp tục phấn đấu hơn nữa trong công tác chỉ đạo, điều hành để đạt và vượt các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Nhiệm vụ trước mắt cần tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện để nhân dân đón Tết, bảo tồn và phát huy được những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương đồng thời đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Quang Thái

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h