Sign In

Tin Hoạt động >> Chính trị

Kỳ họp thứ 11 – HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà có phiếu tín nhiệm cao 98,2%

11/12/2018 08:35:26 Xem cỡ chữ Google

Các đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. 

Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 11 – HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII, chiều nay (6/12), dưới sự điều hành của đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, HĐND tỉnh đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu và xem xét một số tờ trình trình tại Kỳ họp.

Một trong những nội dung quan trọng trong phiên họp chiều nay là việc HĐND tỉnh tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu. 

Thực hiện Nghị quyết số 85/2018/QH13 của Quốc hội khóa XIII, Kỳ họp thứ 11 - Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 chức danh do HĐND tỉnh bầu, gồm: Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng ban của Hội đồng nhân dân, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân đối với Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh.

Theo quy định tại Khoản 6, Điều 1, Nghị quyết số 85/2014/QH13 của Quốc hội, không lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ có thời gian đảm nhiệm chức vụ liên tục chưa đủ 09 tháng, tính đến ngày khai mạc kỳ họp tổ chức lấy phiếu tín nhiệm của Hội đồng nhân dân. 

Theo đó, tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ không tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các ông: Nguyễn Minh Toàn - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Đỗ Việt Bách - Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Lê Văn Trung - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Hồ Đức Hợp - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

Các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm với hình thức bỏ phiếu kín; trên mỗi lá phiếu có 3 ô, tương ứng với các mức tín nhiệm: tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp.

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Ban kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm phiếu lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. 

Theo đó, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh có số phiếu tín nhiệm cao cao nhất: 55/56 phiếu, bằng 98,2% và người có số phiếu tín nhiệm thấp cao nhất là đồng chí Vũ Xuân Sáng - Giám đốc Sở Ngoại vụ với 2 phiếu tín nhiệm thấp, bằng 3,5%. Trong tổng số 28 người được lấy phiếu tín nhiệm lần này, 24 người không có phiếu tín nhiệm thấp. 

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. 

Tại Kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. 

Cũng trong chương trình làm việc chiều nay, Kỳ họp đã xem xét các báo cáo, tờ trình, báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái năm 2019; Tờ trình về giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước năm 2019 – nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương; Tờ trình về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 – nguồn vốn ngân sách địa phương; Tờ trình về việc chấp thuận báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án cầu Cổ Phúc, huyện Trấn Yên; Tờ trình về điều chỉnh, bổ sung mức thu đối với một số loại phí quy định tại Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 của HĐND tỉnh Yên Bái về ban hành một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh; 

Tờ trình về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2019; Tờ trình về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017; Tờ trình về quy định thời hạn giao dự toán, phê chuẩn quyết toán ngân sách và thời hạn gửi báo cáo, kế hoạch tài chính 5 năm, kế hoạch tài chính – ngân sách 3 năm trên địa bàn tỉnh; Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND ngày 15/12/2015 của HĐND tỉnh về việc ban hành một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản gắn với tái cơ cấu ngàn nông nghiệp tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 – 2020.

Phát biểu kết thúc phiên họp chiều nay, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà  cho rằng kết quả lấy phiếu tín nhiệm thể hiện tinh thần khách quan, công tâm, ý thức chính trị và trách nhiệm cao của các đại biểu HĐND tỉnh đồng thời là thông điệp gửi đến các đồng chí được lấy phiếu về mức độ tín nhiệm của mình và cũng là sự gửi gắm, tin tưởng của các đại biểu, cử tri và nhân dân đối với cá nhân các đồng chí. Đồng chí mong muốn kết quả lấy phiếu tín nhiệm thêm một lần nữa là cơ hội để những người được lấy phiếu tín nhiệm tự soi rọi lại mình để tiếp tục nỗ lực phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng hơn nữa để nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng với niềm mong đợi của cử tri và nhân dân.

Ngày mai - 7/12, Kỳ họp thứ 11 – HĐND tỉnh sẽ tiếp tục chương trình làm việc theo nội dung đã đề ra, Báo Yên Bái điện tử sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu:

 

STT

 

Họ tên

 

Chức vụ

Tỷ lệ phiếu tín nhiệm

Tín nhiệm cao

Tín nhiệm

Tín nhiệm thấp

1

Bà Phạm Thị Thanh Trà

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

55

(98,2%)

1

(1,8%)

0

2

Ông Triệu Tiến Thịnh

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

51

(91,1%)

5

(8,9%)

0

3

Bà Hoàng Thị Thanh Bình

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

44

(78,6%)

11

(19,6%)

1

(1,8%)

4

Bà Triệu Thị Bình

Trưởng Ban Dân tộc, HĐND tỉnh

43

(76,7%)

13

(23,3%)

0

5

Ông Đỗ Quang Minh

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh

53

(94,6%)

3

(5,4%)

0

6

Ông Vũ Quỳnh Khánh

Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh

48

(86%)

8

(14%)

0

7

Ông Nguyễn Văn Tiến

Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh

47

(83,9%

9

16,1%

0

8

Ông Nguyễn Quốc Luận

Chánh Văn phòng HĐND tỉnh

46

82,2%

9

16%

1

1,8%

9

Ông Đỗ Đức Duy

Chủ tịch UBND tỉnh

53

94,6%

3

5,4%

0

10

Ông Nguyễn Văn Khánh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

48

86%

8

14%

0

11

Ông Tạ Văn Long

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

53

94,6%

3

5,4%

0

12

Ông Nguyễn Chiến Thắng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

50

89%

6

11%

0

13

Ông Dương Văn Tiến

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

46

82%

10

18%

0

14

Ông Trương Ngọc Biên

Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công thương

41

73%

15

27%

0

15

Bà Lê Thị Thanh Bình

Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

36

64%

20

36%

0

16

Ông Đặng Trần Chiêu

Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh

46

82%

10

18%

0

17

Ông Nguyễn Huy Cường

Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp

49

87,5%

7

12,5%

0

18

Ông Đỗ Văn Dự

Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải

53

94,6%

3

5,4%

0

19

Ông Ngô Thanh Giang

Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội

43

76,7%

12

21,5%

1

1,8%

20

Ông Vũ Xuân Hợi

Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ

46

82%

10

18%

0

21

Ông Trần Thế Hùng

Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

45

80%

11

20%

0

22

Ông Vũ Văn Minh

Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính

46

83,6%

9

16,4%

0

23

Ông Vũ Xuân Sáng

Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ

30

53,5%

24

43%

2

3,5%

24

Ông Trần Nhật Tân

Ủy viên UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh

49

89,1%

6

10,9%

0

25

Ông Nguyễn Lâm Thắng

Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng

49

87,5%

7

12,5%

0

26

Ông Hoàng Văn Thuyên

Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ

41

73%

15

27%

0

27

Ông Nguyễn Văn Tuyến

Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế

49

87,5%

7

12,5%

0

28

Ông Hà Ngọc Văn

Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

43

76,7%

13

23,3%

0

 

*Ghi chú: Tỉ lệ phần trăm là tỉ lệ số phiếu đạt ở các mức tính trên tổng số phiếu hợp lệ đối với từng đại biểu.

Theo Báo Yên Bái

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h