Sign In

Hoạt động khảo sát, giám sát >> Văn hóa - Xã hội

HĐND tỉnh giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại huyện Trấn Yên

21/01/2022 08:06:00 Xem cỡ chữ Google
HĐND - Ngày 20/1/2022, đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã thực hiện giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) và tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo giai đoạn 2016-2021 tại huyện Trấn Yên.

Quang cảnh buổi làm việc

Thời gian qua, công tác THTK, CLP trên địa huyện có những chuyển biến tích cực. Nhận thức của cán bộ công chức, viên chức về tầm quan trọng của công tác này được nâng lên rõ rệt. Công tác thanh tra, kiểm tra được chú trọng, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực, lãng phí như: quản lý đầu tư xây dựng, quản lý sử dụng đất, quản lý sử dụng ngân sách Nhà nước, tài sản công. Trấn Yên đã thực hiện tốt cơ chế quản lý tài chính… Giai đoạn 2016 - 2021, huyện đã thực hiện 37 cuộc thanh tra có liên quan đến công tác THTK, CLP. Đối với việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giai đoạn 2016 - 2021, UBND huyện đã tiếp nhận trên 1.500 đơn khiếu nại, tố cáo, gần 1.500 đơn kiến nghị, phản ánh. Đã tiến hành xử lý, giải quyết trên 1.480 đơn. Phần lớn đơn thư khiếu nại, tố cáo tập trung vào lĩnh vực đất đai, bồi thường, hỗ trợ và giao đất tái định cư để xây dựng các dự án. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Qua nghe báo cáo, các thành viên trong đoàn đề nghị huyện Trấn Yên, căn cứ tình hình thực tế, bổ sung đầy đủ số liệu theo các nội dung trong đề cương giám sát và làm rõ một số vấn đề liên quan đến đầu tư công, kết quả thực hành tiết kiệm, giảm chi trong quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước; việc triển khai thực hiện các nội dung tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân. Đồng thời nhấn mạnh, việc THTK, CLP phải được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, mang tính thường xuyên nên Trấn Yên cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền để cán bộ, công chức, viên chức và các cơ quan, đơn vị phải thực hiện nghiêm túc về chương trình THTK, CLP, góp phần hiệu quả công việc quản lý, sử dụng ngân sách và các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h