Sign In

Hoạt động HĐND cấp huyện >> Chính trị

HĐND Văn Chấn: Dấu ấn một nhiệm kỳ

30/08/2021 10:07:14 Xem cỡ chữ Google
Nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND huyện Văn Chấn đã ban hành 78 nghị quyết về mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm; tài chính, ngân sách; việc triển khai thực hiện các đề án phát triển giao thông nông thôn đặc thù, trồng quế, trồng dâu nuôi tằm...

HĐND huyện Văn Chấn giám sát các nội dung chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bà Hoàng Thị Hồng Phóng - Phó Chủ tịch HĐND huyện Văn Chấn cho biết: 5 năm qua, hoạt động của HĐND huyện luôn đảm bảo đúng luật và sự lãnh đạo của cấp ủy huyện; có nhiều đổi mới, chuyển biến tích cực trong thực hiện hai chức năng cơ bản của HĐND là "quyết định" và "giám sát". Các đại biểu HĐND thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định. Các kỹ năng hoạt động của đại biểu được chú trọng bồi dưỡng và từng bước được nâng lên. Các kỳ họp của HĐND được tổ chức đảm bảo đúng quy định, chất lượng được nâng cao.

Chương trình, kế hoạch giám sát của HĐND, Thường trực HĐND và các ban, các tổ đại biểu HĐND khá toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; thực hiện có nề nếp, hiệu quả quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND với UBND, Ủy ban MTTQ huyện thể hiện được thực quyền của các cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đáp ứng cơ bản nguyện vọng của cử tri và nhân dân.

Theo đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện đã tổ chức 14 kỳ họp; HĐND cấp xã tổ chức 284 kỳ họp. Việc tổ chức các kỳ họp của HĐND đảm bảo đúng quy định, không ngừng đổi mới về mọi mặt. Đặc biệt, trước khi tổ chức các kỳ họp, Thường trực HĐND đều chuẩn bị và xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy về nội dung, chương trình, thời gian; phân công cho các cơ quan, đơn vị chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp và giao cho các ban của HĐND tiến hành thẩm trước khi trình kỳ họp.

Cũng trong nhiệm kỳ qua, trên cơ sở nghị quyết lãnh đạo của cấp ủy và chỉ tiêu của cấp trên giao hàng năm về kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và chức năng, nhiệm vụ theo luật định, HĐND huyện, HĐND cấp xã đã cụ thể hóa các nội dung kỳ họp, cung cấp thông tin, thẩm tra, tổ chức thảo luận dự thảo nghị quyết.

Cũng theo bà Hoàng Thị Hồng Phóng: các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp đều đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy; xuất phát từ cơ sở lý luận và thực tiễn, đáp ứng mong đợi của cử tri, nhân dân.

Ngoài ra, HĐND huyện đã ban hành 78 nghị quyết; trong đó, 1 nghị quyết quy phạm pháp luật; 31 nghị quyết về nhân sự và 46 nghị quyết khác về mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm; tài chính, ngân sách; việc triển khai thực hiện các đề án phát triển giao thông nông thôn đặc thù, trồng quế, trồng dâu nuôi tằm...; HĐND cấp xã cũng đã ban hành 919 nghị quyết, gồm 271 nghị quyết về nhân sự và 648 nghị quyết khác.

Một trong những điểm nhấn của hoạt động HĐND cấp huyện và cấp xã là tổ chức được nhiều cuộc giám sát chuyên đề và giám sát thường xuyên tập trung vào các đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; bảo vệ và phát triển rừng; các chính sách an sinh xã hội; xóa đói giảm nghèo; dự toán thu, chi ngân sách hằng năm; quản lý sử dụng đất đai; việc phát triển quỹ đất; kết quả thực hiện các chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, thực hiện đề án trồng quế, trồng rừng…

Bà Đinh Thị Thanh Uyên - Phó ban Pháp chế HĐND huyện cho biết: "Điểm mới trong hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND và các ban của HĐND là không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát, tổ chức giám sát sâu và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội; chú trọng đổi mới phương thức giám sát theo hướng trực tiếp nghe ý kiến và đối thoại với nhân dân ở địa phương. Qua giám sát đã chỉ rõ những hạn chế, khó khăn vướng mắc, đưa ra những kiến nghị, đề xuất các giải pháp hợp lý kịp thời, đảm bảo phù hợp với thực tiễn, giúp các địa phương, đơn vị tháo gỡ khó khăn, tăng cường công tác quản lý”.

Nói về bài học kinh nghiệm của HĐND các cấp đạt được trong thời gian qua, bà Hoàng Thị Hồng Phóng chia sẻ: HĐND huyện đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm và nâng cao chất lượng hoạt động của Thường trực, các ban, các tổ đại biểu và mỗi cá nhân đại biểu HĐND; đảm bảo duy trì các phiên họp của Thường trực, các ban và các tổ đại biểu theo hướng thiết thực, hiệu quả; chú trọng bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kiến thức và kỹ năng hoạt động cho đại biểu; thực hiện tốt hoạt động giám sát, lựa chọn những nội dung trọng tâm, những vấn đề nổi cộm được nhiều cử tri quan tâm để tổ chức giám sát; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri, đảm bảo giữ mối liên hệ giữa đại biểu HĐND với cử tri và nhân dân địa phương, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân đến các cấp, các ngành.

Theo Báo Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h