Sign In

Hoạt động HĐND cấp huyện >> Chính trị

Lục Yên: Ký kết phối hợp thực hiện Nghị quyết 69 HĐND tỉnh Yên Bái

06/12/2021 08:17:54 Xem cỡ chữ Google
Phòng NN& PTNT huyện Lục Yên vừa phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội huyện tổ chức ký kết phối hợp trong thực hiện Nghị quyết số 69/2020/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND tỉnh Yên Bái.

Các đồng chí lãnh đạo huyện chứng kiến ký kết phối hợp

Căn cứ Kết luận số 28 ngày 26/10/2021 của Thường trực Huyện ủy Lục Yên tại buổi làm việc với Phòng Nông nghiệp và PTNT về triển khai thực hiện Kết luận số 228 của Thường trực Tỉnh ủy. Đồng thời, tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức và hành động của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về thực hiện Nghị quyết số 69 của HĐND tỉnh phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất nông lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025. Trong năm 2022, dự kiến số lượng cơ sở đăng ký tham gia phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa hoặc đặc sản hữu cơ trên địa bàn huyện Lục Yên là 150 cơ sở; đăng ký mới 01 chuỗi và tiếp tục thực hiện 01 chuỗi đăng ký thực hiện từ năm 2021. Giai đoạn 2022 -2025 trên địa bàn huyện tiếp tục thực hiện 02 chuỗi và tổ chức tuyên truyền cho các đối tượng đăng ký thực hiện trong năm 2023 và các năm tiếp theo trong giai đoạn của Nghị quyết.

Qua chương trình ký kết phối hợp nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của mỗi cán bộ, công chức của các cơ quan phối hợp trong việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất nông lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, đặc biệt nêu cao và gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 69/2020/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái./.

Theo Trang TTĐT huyện Lục Yên

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h