Sign In

Văn phòng HĐND >> Văn hóa - Xã hội

Hội Cựu chiến binh Văn phòng HĐND tỉnh phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”

15/04/2022 08:59:33 Xem cỡ chữ Google
HĐND - Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của "Bộ đội cụ Hồ", trong những năm qua, Hội Cựu chiến binh Văn phòng HĐND tỉnh đã không ngừng xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

.

Hội Cựu chiến binh Văn phòng HĐND tỉnh gồm 10 hội viên cựu chiến binh của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh. Trong nhiệm kỳ qua, Hội Cựu chiến binh Văn phòng HĐND tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ và công tác Hội, góp phần cùng với cán bộ, công chức Văn phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các hội viên Hội CCB luôn gương mẫu, thực hiện trách nhiệm nêu gương, lập trường tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh; tham gia đầy đủ việc học tập các chỉ thị, nghị quyết; thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chủ đề “Yên Bái học tập làm theo lời Bác” gắn với xây dựng hội viên Hội Cựu chiến binh gương mẫu, tổ chức Hội trong sạch vững mạnh; phối hợp giữa tổ chức đảng, chính quyền, các đoàn thể thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên. Với bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” được rèn luyện thử thách trong quân đội nhân dân Việt Nam và lực lượng vũ trang, trên cương vị công tác mỗi hội viên luôn gương mẫu, đoàn kết, hoàn thành nhiệm vụ được phân công và thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Hội là “Xây dựng bảo vệ Đảng, Chính quyền, xây dựng cơ quan đơn vị, xây dựng Hội CCB trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức”.

Công tác thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được các hội viên Hội Cựu chiến binh thực hiện nghiêm túc, với trách nhiệm cao. Hàng năm bình xét đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên, công chức các hội viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó một số cá nhân hội viên đạt thành tích xuất sắc trong công tác và được Chính phủ, UBND tỉnh tặng bằng khen.

Các hội viên tích cực tham gia các cuộc vận động do cơ quan, đơn vị và các tổ chức đoàn thể phát động như: ủng hộ các quỹ từ thiện nhân đạo của tỉnh và các ngành phát động; tham gia xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh trật tự, an toàn xã hội… Bên cạnh đó, với tinh thần vượt khó vươn lên làm giàu chính đáng, các hội viên đã phát huy ý chí tự lực, tự cường đảm bảo cuộc sống gia đình, nuôi dậy con cái trưởng thành; thường xuyên quan tâm động viên nhau lúc khó khăn, góp phần tăng thêm tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các cán bộ hội viên với nhau.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Hội Cựu chiến binh Văn phòng HDND tỉnh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, giúp nhau cải thiện đời sống, thực hiện tốt nhiệm vụ của Hội Cựu chiến binh cơ quan, xây dựng Hội viên cựu chiến binh gương mẫu, tổ chức Hội Cựu chiến binh trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phấn đấu 100% hội viên cựu chiến binh đạt tiêu chuẩn cựu chiến binh gương mẫu; 100% hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ cơ quan, trong đó 20% hội viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm đề nghị cấp trên khen thưởng.

Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h