Sign In

Hoạt động khảo sát, giám sát >> Kinh tế

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát thực hiện Đề án phát triển giao thông nông thôn tại huyện Văn Yên

28/10/2021 10:12:38 Xem cỡ chữ Google
HĐND - Ngày 27/10/2021, Ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục tổ chức thực hiện chuyên đề giám sát năm 2021 tổ chức giám sát về tình hình, kết quả thực hiện Đề án phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Văn Yên.

Đoàn giám sát thực tế tuyến đường Giao thông nông thôn trên địa bàn xã Đại Sơn, huyện Văn Yên

Đoàn đã tiến hành giám sát thực tế việc triển khai thực hiện kiên cố hóa một số tuyến đường giao thông nông thôn tại xã Đại Sơn và làm việc với UBND huyện Văn Yên.

Qua giám sát cho thấy đến ngày 30/9/2021, huyện Văn Yên đã kiên cố hóa được 59,39 km/kế hoạch 86 km đường bê tông, đạt 69,33% kế hoạch năm 2021; mở mới, mở rộng đường đất được 15,79 km/kế hoạch 15,79 km, đạt 100% kế hoạch năm 2021. Tổng số kinh phí đã thực hiện giải ngân thanh toán là 25.930,14 triệu đồng/tổng kế hoạch vốn đã được giao năm 2021 là 33.939,14 triệu đồng, đạt 76,4% kế hoạch; huy động đóng góp của nhân dân: 12.368 triệu đồng.

Qua kết quả triển khai và thực hiện Đề án của huyện Văn Yên, Đoàn giám sát HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao cấp ủy, chính quyền các địa phương huyện Văn Yên đã triển khai thực hiện Đề án phát triển GTNT bảo đảm tiến độ, kế hoạch đề ra. Đặc biệt là đã tạo được sự đồng thuận, công khai, minh bạch và huy động được sức đóng góp của nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện kiên cố hoá đường GTNT... Đoàn giám sát HĐND tỉnh đề nghị huyện Văn Yên tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện để thực hiện thắng lợi Đề án trong năm 2021 và cả giai đoạn 2021-2025, tạo điều kiện phát triển kinh tế các địa phương trên địa bàn huyện. Đoàn giám sát cũng đã tiếp thu những ý kiến, kiến nghị đề xuất của huyện Văn Yên để tổng hợp, báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Triệu Thuận

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h