Sign In

Hoạt động HĐND cấp huyện >> Chính trị

HĐND thành phố Yên Bái: Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

28/10/2021 10:46:29 Xem cỡ chữ Google
Ngoài chương trình, kế hoạch giám sát, Thường trực, các ban HĐND thành phố luôn chủ động nắm bắt những vấn đề nổi cộm về kinh tế - xã hội, các vấn đề bức xúc mà cử tri quan tâm để tổ chức giám sát.

Cử tri thành phố Yên Bái phản ánh tâm tư, nguyện vọng tại một cuộc tiếp xúc cử tri

Tại Kỳ họp thứ Nhất, HĐND thành phố Yên Bái khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND, Hội thẩm Toà án nhân dân thành phố theo thẩm quyền.

Ngay sau kiện toàn tổ chức bộ máy, Thường trực HĐND, các ban, các tổ đại biểu HĐND thành phố đã bắt tay vào công việc, nhiệm vụ được giao. Bám sát chủ trương, nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy, nhiệm vụ chính trị và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Thường trực HĐND thành phố đã xây dựng chương trình công tác sát với thực tế và cụ thể hóa chương trình hành động. Hoạt động giám sát, khảo sát của HĐND thành phố đã có nhiều đổi mới.

Từ đầu năm đến nay, Thường trực và các ban HĐND thành phố đã tiến hành các cuộc giám sát, khảo sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; công tác an sinh xã hội dịp tết Nguyên đán 2021 trên địa bàn.

Qua giám sát cho thấy, cấp ủy, chính quyền thành phố đã chủ động, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các tổ chức đoàn thể nỗ lực, quyết tâm cao thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, do đó, đạt được kết quả quan trọng và khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực theo Chương trình hành động số 18 của Tỉnh ủy. Kết quả 10 tháng của năm, 12/33 chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Ngoài hoạt động giám sát thường xuyên, Thường trực và các Ban HĐND thành phố đã tiến hành các cuộc giám sát tại 67 lượt cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường. Hình thức giám sát có nhiều đổi mới, bên cạnh giám sát trực tiếp, Thường trực HĐND, các ban HĐND còn tiến hành giám sát qua báo cáo, qua các hội nghị của UBND thành phố, của cơ sở.

Nội dung giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào việc tổ chức triển khai, chấp hành pháp luật trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐND thành phố về thực hiện công tác thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2021; giám sát việc thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 và việc giải ngân các công trình đã hoàn thành; giám sát các lĩnh vực văn hóa, xã hội, cải cách hành chính…

Ông Trần Phượng - Phó Chủ tịch HĐND thành phố cho biết: "Ngoài chương trình, kế hoạch giám sát, Thường trực, các ban HĐND thành phố luôn chủ động nắm bắt những vấn đề nổi cộm về kinh tế - xã hội, các vấn đề bức xúc mà cử tri quan tâm để tổ chức giám sát. Qua các cuộc giám sát, Thường trực HĐND thành phố đã đánh giá kết quả giám sát, chỉ rõ hạn chế, tồn tại, nguyên nhân và trách nhiệm từng cấp, từng ngành, cơ quan, đơn vị; đồng thời, tổng hợp các nội dung đề xuất, kiến nghị, những vấn đề vướng mắc kiến nghị với UBND thành phố và các đơn vị liên quan nhằm tháo gỡ khó khăn và có giải pháp để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố đề ra”.

Là trung tâm chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh, công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân luôn được Thường trực HĐND thành phố quan tâm giải quyết kịp thời. Từ đầu năm đến nay, Thường trực HĐND thành phố đã tiếp nhận 1 đơn tố cáo và 7 đơn đề nghị, kiến nghị của công dân.

Nội dung chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư trên địa bàn thành phố. Các đơn thư của công dân được HĐND thành phố xem xét, phân loại và chuyển đến UBND thành phố, các cơ quan hữu quan giải quyết theo quy định của pháp luật.

Thường trực HĐND thường xuyên trao đổi, đề nghị UBND thành phố giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; kiến nghị của các đoàn giám sát của HĐND thành phố. Thường trực HĐND, các ban, các tổ đại biểu HĐND thành phố thường xuyên tham gia các hoạt động tiếp xúc cử tri, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri để phản ánh kịp thời tới các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết

Theo Báo Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h