Sign In

Hoạt động khảo sát, giám sát >> Văn hóa - Xã hội

Ban Dân tộc tỉnh giám sát việc triển khai các chính sách dân tộc tại thị xã Nghĩa Lộ

25/10/2021 10:27:59 Xem cỡ chữ Google
Ban Dân tộc tỉnh vừa tổ chức kiểm tra, giám sát về công tác triển khai các chính sách dân tộc và công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo tại thị xã Nghĩa Lộ.

Người dân thị xã Nghĩa Lộ được hỗ trợ phát triển chăn nuôi để vươn lên xóa đói giảm nghèo

Từ đầu năm 2021 đến nay, thị xã đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, triển khai đầy đủ kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc; dành nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn; triển khai hiệu quả, kịp thời các chính sách hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số khu vực đặc biệt khó khăn, khu vực nông nghiệp của thị xã.

Cụ thể, 9 tháng năm 2021, thị xã đã tiến hành rà soát, đánh giá hiện trạng và đề xuất các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Trong đó, địa bàn đề xuất dự án là 11 thôn, bản đặc biệt khó khăn của thị xã theo Báo cáo số 08/BC-UBND ngày 14/1/2021 của UBND tỉnh Yên Bái về việc tổng hợp kết quả rà soát xác định xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Tổng số đề xuất là 34 dự án với tổng mức đầu tư dự kiến trên 42 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, Ban Dân tộc tỉnh đã đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác triển khai các chính sách dân tộc. Thị xã Nghĩa Lộ cũng đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm ban hành các chế độ, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội tại vùng đặc biệt khó khăn góp phần xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững; đề nghị UBND tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh sớm xem xét thành lập Phòng Dân tộc thị xã Nghĩa Lộ để thực hiện tốt hơn chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc và thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn thị xã.

Theo Báo Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h