Sign In

Hoạt động các kỳ họp >> Kinh tế

Hội nghị thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 3 - HĐND tỉnh khóa XIX

17/09/2021 04:31:02 Xem cỡ chữ Google
HĐND - Để chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, chiều ngày 17/9/2021, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã tiến hành thẩm tra đối với các tờ trình và dự thảo nghị quyết về: phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái; về giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025; việc thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và sửa đổi, bổ sung một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất.

Đa số ý kiến đại biểu thống nhất với nội dung các dự thảo nghị quyết. Bên cạnh đó, một số ý kiến đề nghị ngành chuyên môn làm rõ thêm sự cần thiết ban hành nghị quyết trong Tờ trình về việc thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và sửa đổi, bổ sung một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh tổng hợp và nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến của đại biểu tại hội nghị để điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện các tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 3 - HĐND tỉnh khóa XIX đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu.

Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h