Sign In

Hoạt động HĐND cấp huyện >> Văn hóa - Xã hội

Hội đồng nhân dân thành phố Yên Bái tổ chức tập huấn kỹ năng giám sát cho đại biểu HĐND thành phố và thường trực HĐND, Trưởng, Phó các Ban HĐND xã, phường

27/09/2021 04:06:43 Xem cỡ chữ Google
Chiều ngày 25/9/2021, Thường trực HĐND thành phố Yên Bái đã tổ chức lớp tập huấn kỹ năng giám sát cho đại biểu HĐND thành phố và thường trực HĐND, Trưởng, Phó các Ban HĐND xã, phường của thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Hà Thái Thọ - Phó trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh làm giảng viên của lớp tập huấn.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn 30 đại biểu HĐND thành phố và Thường trực HĐND, Trưởng, Phó các Ban HĐND xã, phường của thành phố đã được trao đổi, nghiên cứu 3 chuyên đề, gồm: Cơ sở pháp lý về hoạt động giám sát của HĐND; Kỹ năng giám sát của đại biểu HĐND và chuyên đề kỹ năng tổ chức hoạt động giám sát chuyên đề của thường trực HĐND, Ban HĐND. Nghiên cứu hệ thống văn bản, biểu mẫu trong thực hiện giám sát của HĐND các cấp.

Cũng tại lớp tập huấn sau khi nghiên cứu các chuyên đề tập huấn, các đại biểu đã tham gia thảo luận, trao đổi làm rõ thêm một số nội dung trong hoạt động giám sát của HĐND, cũng như các kỹ năng trong hoạt động giám sát như kỹ năng giám sát văn bản quy phạm pháp luật, kỹ năng chất vấn, kỹ năng giám sát việc thi hành pháp luật ở địa phương, kỹ năng giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân…

Ban tổ chức cũng đã dành thời gian cho các đại biểu HĐND 2 cấp tham gia tập huấn viết thu hoạch ngay tại lớp tập huấn. Thông qua lớp tập huấn, góp phần nâng cao trình độ, kỹ năng của các đại biểu HĐND thành phố và Thường trực HĐND, Trưởng, Phó các Ban HĐND xã, phường nhiệm kỳ 2021-2026, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động giám sát của HĐND và đại biểu HĐND các cấp ở thành phố Yên Bái.

Theo Trang TTĐT thành phố Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h